Uw pensioen in tijden van corona

De incasso’s voor de pensioenpremies blijven gewoon doorlopen, ook tijdens deze corona crisis. Het betalen van de premies voor het pensioen is wettelijk geregeld in de Pensioenwet. Dit betekent dat er een verplichting is voor het voldoen van deze premies, u kunt hier niet zomaar mee stoppen. Uw medewerkers zouden dan namelijk pensioenopbouw mislopen.

Maar wat als u deze premies door de corona crisis niet kunt betalen?

Neem als eerste altijd contact met ons op, zodat wij kunnen overleggen met de maatschappij welke mogelijkheden er zijn. Per maatschappij wordt er anders om gegaan met deze situatie, maar ervaring leert dat er coulante mogelijkheden zijn waarbij gedacht kan worden aan een betalingsregeling.

Indien u als bedrijf gebruik kunt maken van de NOW regeling (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud) dan wordt hierbij ook een opslag uitgekeerd voor de werkgeverslasten, waaronder de pensioenpremies. Maar ook in dit geval geldt, wordt het betalen van de premie lastig, neem dan contact op met onze pensioenadviseur Roos Voortman.

Foto: www.Pixabay.com