Bron: Pixabay

Nieuw pensioenakkoord

Het kan je bijna niet ontgaan zijn dat het nieuwe pensioenakkoord is gesloten. Het kabinet, vakbonden en werkgevers zijn eruit en het principeakkoord is bereikt.

Maar wat wordt er nu eigenlijk aangepast? De pensioenopbouw zal meer neutraal en toekomstbestendig worden. Hierbij wordt met name gekeken naar de premies die worden ingelegd en de keuzemogelijkheden die je als deelnemer hebt binnen een pensioenregeling. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk gemaakt om van je pensioenkapitaal een bedrag (10%) ineens op te nemen. Ook gaat er gekeken worden naar de communicatie rondom het pensioen, om hier nog een verbeterslag in te maken. Zo zijn er een heel aantal actiepunten waar minister Koolmees vast aan de slag zal gaan.
Daarnaast zal de stijging van de AOW leeftijd minder snel gaan dan voorheen vastgelegd. Tot 2022 zal deze 66 jaar en 4 maanden blijven. In 2024 zal deze uitkomen op 67 jaar.

Daarnaast wordt ook gekeken naar medewerkers met zware beroepen. Doorwerken tot deze AOW leeftijd is te zwaar. Er zijn mogelijkheden bedacht om bijvoorbeeld eerder te stoppen met werken, of voor omscholing.

Foto: Pixabay