PENSIOENSTELSEL OP DE SCHOP

Nu de FNV voor het pensioenakkoord heeft gestemd zal het huidige pensioenstelsel een ingrijpende verandering ondervinden. De nieuwe regels gaan namelijk voor alle pensioenen gelden.  Vanaf 1 januari 2022 gaat het nieuwe pensioenstelsel in. Wel is het nodig dat vóór die tijd het wetsontwerp door de Tweede én Eerste kamer  geaccepteerd is. Pensioenfondsen moeten uiterlijk per 1 januari 2026 zijn overgestapt.

Nieuwe pensioenstelsel

In het nieuwe pensioenstelsel is het niet meer nodig gebruik te maken van rekenrente en een dekkingsgraad. Pensioenen en uitkeringen zullen eerder meebewegen met de stand van de economie dan dat nu het geval is. Wanneer het dan economisch minder gaat, zal dit ook sneller te merken zijn. Wel zullen mee- en tegenvallers minder zwaar meewegen naarmate mensen ouder zijn. De premie voor pensioen schommelt niet en is dan ook voor alle leeftijden gelijk. Daarmee levert de pensioenpremie minder extra pensioen op naarmate een werknemer ouder wordt.

Afspraken pensioenakkoord

Naast de aanpassingen van het pensioenstelsel, bevat het pensioenakkoord ook afspraken over de AOW-leeftijd.

  • 2020 en 2021: 66 jaar en 4 maanden
  • 2022: 66 jaar en 7 maanden
  • 2023: 66 jaar en 10 maanden
  • 2024: 67 jaar

Vanaf 2025 is de stijging van de AOW-leeftijd afhankelijk van de levensverwachting: per jaar dat we langer leven stijgt de AOW-leeftijd met 8 maanden.

Daarnaast bevat het pensioenakkoord ook afspraken over zware beroepen. Met het oog op zware beroepen wordt vanaf 2021 een vertrekregeling tijdelijk mogelijk zonder boete voor de werkgever, zodat werknemers eerder kunnen stoppen met werken. De regeling mag maximaal 3 jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd ingaan. De uitkering is maximaal circa €21.000. Dit wordt verder op Cao-niveau afgesproken (op dit moment in circa 10 Cao’s).

Heeft u vragen? Neem dat gerust contact op met onze pensioenadviseur Roos Voortman.
Contactgegevens: 0546-535020 of info@levers-terbraak.nl

Afbeelding: www.pixabay.com
Bron: www.fiscalert.nl www.asr.nl

 

 

 

ANDERS WERKEN BRENGT OOK ANDERE RISICO’S MET ZICH MEE

Goed nieuws voor de horeca, sinds 1 juli geldt er namelijk geen maximum meer voor het aantal bezoekers. In de crisis zijn veel horecaondernemers online diensten gaan bieden, denk bijvoorbeeld aan het bestellen van maaltijden of het reserveren van een tafel. Deze veranderingen brengen ook nieuwe risico’s met zich mee.

Online

Tijdens de coronacrisis zijn veel horecaondernemingen begonnen met het online bestellen en bezorgen van maaltijden. Naast auto’s worden er ook veel e-bikes ingezet voor het bezorgen van deze maaltijden.

Tegenwoordig is er een speciale mogelijkheid voor horecabedrijven om het aansprakelijkheidsrisico van e-bikes (tot 25 km per uur) mee te verzekeren op de AVB. U kunt maximaal 20 e-bikes meeverzekeren.

Sinds 1 juni werken veel horecabedrijven met reservaties, dit gebeurt vaak via de website. Op deze manier wordt er online data verzameld van de klant, de verantwoordelijkheid van de veiligheid hiervan ligt bij de horecaeigenaar. Het cyberrisico neemt dan ook explosief toe de afgelopen maanden. In mei 2020 bedroeg de groei van het aantal cyberdelicten 383% ten opzicht van vorig jaar.

Re-integratie

Voor zieke werknemers kan het re-integratieproces door de coronamaatregelen stil komen te liggen of enige vertraging oplopen. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf noodgedwongen gesloten is geweest of omdat werknemers geen fysiek passende werkzaamheden meer kunnen uitvoeren vanwege werkvermindering. Zorg ervoor dat u het re-integratiedossier altijd goed op orde houdt, dit om een boete van het UWV te voorkomen vanwege het niet voldoen aan poortwachter eisen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze adviseur(s).
Contactgegevens: 0546-535020/ info@levers-terbraak.nl

Afbeelding: Pixabay.com
Bron: www.goudse.nl

 

 

 

NIEUWE HUISSTIJL

De afgelopen weken heeft Levers ter Braak in samenwerking met Kracht Concept & Creatie een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Ons logo heeft een opfrisbeurt ondergaan en onze communicatiemiddelen zijn in een nieuw jasje gestoken.

Wat vooral in het oog springt is de nieuwe frisse kleur groen, die zorgt voor een beter leesbaar logo en goed in balans is met de bestaande blauwe kleur. Een eigentijds vormgegeven huisstijl met een nieuw lettertype heeft gezorgd voor een beter herkenbare identiteit van Levers ter Braak.

Misschien heeft u onze nieuwe vlaggen en zuil langs de Wierdensestraat al gezien, of onze raambestickering op het pand. Ook zijn onze website, social media kanalen en drukwerk zoals briefpapier, visitekaarten en mappen vernieuwd.