De hypotheek- en huizenmarkt

Het zal u niet ontgaan zij dat de huizenmarkt in een snel tempo veranderd. Hiervoor zijn een drietal oorzaken aan te wijzen:

1. Het woningaanbod stijgt. Een goede zaak want kopers kunnen uit meer woningen kiezen.
2. De woningprijzen dalen. Dat is ook een goede ontwikkeling want voor starters werd een woning onbereikbaar.
3. De hypotheekrente is gestegen. De rente op zowel de geldmarkt (korte rente tot 2 jaar) als de kapitaalmarktrente is gestegen.

Hierdoor kunnen kopers van woningen minder hypotheek krijgen. Minder hypotheek betekend ook minder bieden op een te koop staande woning.

Het aantal verkochte woningen is naar verwachting in 2023 hetzelfde als in 2022 namelijk zo’n 190.000 a 195.000 stuks. Nieuwbouw zal ook moeizaam blijven. De ambitie van minister Hugo de Jonge om 900.000 nieuwe woningen te bouwen zijn erg ambitieus. Dit heeft weer te maken met de volgende uitdagingen:

1. Dreigende bouwstops als gevolg van de stikstofuitspraak van de Raad van State.
2. De uitgifte van bouwvergunningen gaat moeizaam door de vele juridische procedures.
3. Investeerders zien op tegen de hoge grondkosten.
4. Een gebrek aan vakmensen.

De leennormen voor hypotheken gaan naar beneden. Dit houdt in dat geldnemers minder kunnen lenen dan in 2022. Hoe de rente zich gaat ontwikkelen is op dit moment niets van te zeggen. Indien de rente verder gaat stijgen dan heeft dit ook een negatief effect op het maximaal te lenen bedrag.

Het gemiddelde inkomen in Nederland gaat wel omhoog. Dit is dan weer positief voor het maximaal te lenen hypotheekbedrag.

Verder is Nederland massaal aan het verduurzamen van de woning begonnen. Zonnepanelen, warmtepompen, isolatie maatregelen en zonneboilers. Veel woningeigenaren nemen hiervoor een geldlening op om hiermee de aankoop te financieren. Tegenover de wat hogere maandlasten voor de hypotheek staan de lagere maandelijkse lasten voor energie. Onze hypotheekadviseurs kunnen snel inzichtelijk maken wat de kosten en de opbrengsten zijn!

De Wet toekomst pensioenen en de stand van zaken

Je hebt in de afgelopen periode vast iets gehoord of gelezen over de veranderingen op pensioengebied die eraan zitten te komen. Ons pensioenstelsel wijzigt ingrijpend, iedere Nederlander die pensioen opbouwt of pensioen gaat opbouwen krijgt daarmee te maken.

De Wet toekomst pensioenen moderniseert ons pensioenstelsel. Dit is nodig omdat de wereld van nu er anders uitziet dan in de jaren 50 van de vorige eeuw toen ons pensioenstelsel vorm kreeg. De arbeidsmarkt functioneert nu anders en de rentestand was in de afgelopen jaren historisch laag waardoor pensioenen niet geïndexeerd konden worden. Bovendien is de bevolkingsopbouw nu heel anders dan toen. Er zijn steeds minder werkenden ten opzichte van het aantal gepensioneerden. Dit maakt pensioen nu hartstikke duur. Tijd voor verandering dus. In mei 2019 bereikten de sociale partners (werkgevers en werknemers) een akkoord op hoofdlijnen. Dit akkoord moet worden uitgewerkt in de wet. Het wetsvoorstel hiertoe wordt in deze periode behandeld in de Tweede Kamer.

Dit is een complexe operatie en het gaat om heel veel geld (meer dan 1.500 miljard euro). De complexiteit blijkt ook uit het feit dat het wetsvoorstel om het pensioenstelsel te veranderen artikel voor artikel is behandeld inde Tweede Kamer. Op 22 december jongstleden is het voorstel aangenomen. Het is nu aan de leden van de Eerste Kamer om het wetsvoorstel aan te nemen. Behalve complexe berekeningen en afwegingen spelen ook politieke belangen een rol in de besluitvorming. De verwachting is dat de Eerste Kamer zal instemmen.

De ingangsdatum van de nieuwe regels is vastgesteld op 01-07-2023. Als de nieuwe regels gelden, moeten alle pensioenregelingen worden aangepast. Vervolgens is er tijd tot 01-01-2027 om de pensioenregeling aan de nieuw regels te laten voldoen. Het is met name voor werkgevers die een premieregeling met premiestaffel voeren en voor werkgevers met een middelloonregeling aan te raden om voor 01-07 aanstaande de inhoud van de pensioenregeling te heroverwegen. De mogelijkheden om de regeling aan te passen zijn nu groter dan straks, als de nieuwe regels gelden.

Alle werkgevers die pensioen hebben toegezegd aan hun werknemers, of deze nu wordt uitgevoerd door een pensioenfonds, een verzekeraar of een PPI, zullen de pensioenregeling moeten aanpassen. Dit kan pas als de deelnemers aan de regeling (de werknemers) hiermee instemmen. Werk aan de winkel dus. Wij zullen werkgevers en werknemers bijstaan zodat bewuste keuzes worden gemaakt voor een toekomstbestendig en passend pensioen.

Vragen? Neem dan gerust contact op met peter.wensink@ltbwensinkpensioen.nl of bel naar 0546-769116.

Vanaf 2023 groot aantal klanten LTB aangesloten bij Vality

Vanaf 2023 zijn een groot aantal klanten van Levers ter Braak aangesloten bij Vality. Vality staat voor preventief verzuim. Maar wie zijn zij eigenlijk?

“Vality is ontstaan vanuit onvrede over de standaard werkwijze in ‘verzuimland’. Logge organisaties, onpersoonlijke trajecten en lange wachttijden zijn ons, en onze klanten, een doorn in het oog”, licht Claudia Westerink van Vality toe.

“Zeventig procent van het verzuim heeft een niet medische achtergrond. Er is vaak iets heel anders aan de hand. Mensen zijn mantelzorger en dat breekt ze op, ze liggen in scheiding, ze hebben financiële problemen of het loopt op het werk niet lekker.” Juist daarom ligt bij Vality de focus op het voorkomen van verzuim in plaats van op verzuimbegeleiding. Het bedrijf biedt klanten een providersboog. “Dat betekent dat er binnen 24 uur professionals voor je klaarstaan. Bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon, fysiotherapeut, financieel adviseur of jurist. Als er toch iemand uitvalt dan wordt diegene gezien door een van de bedrijfsartsen of casemanagers.”

Een duurzame manier van HR-beleid dus. “Wij kennen onze klanten. Samen met hen zorgen we ervoor dat er signalerend vermogen is. Het is heel meetbaar wat we doen. Voor een grote klant met 2.000 medewerkers ging het verzuim van 10 naar 6,7 %. Dat scheelt echt heel veel geld.” Het advies van Claudia aan ondernemers: “Zorg dat je binnen je bedrijf omziet naar elkaar. Worden stressklachten of burn-outsignalen herkent? En hoe geef je dat dan een goed vervolg? Maak het, ook als directie, bespreekbaar. Je kunt echt het verschil maken door eens een extra vraag te stellen.”

LTB Wensink neemt pensioencontracten Koetsier Financieel Advies over

Lourens Koetsier stopt met zijn bedrijf Koetsier Financieel Advies. In goed overleg neemt Peter Wensink, eigenaar en pensioenadviseur van LTB Wensink Pensioenconsultants, zijn pensioenportefeuille over. Vandaag gaat Peter langs bij Lourens, ze bespreken de laatste zaken en leggen u uit waarom en hoe de verandering er voor de (vaste) klanten uit gaat zien.

Kennismaken met Peter? Dat kan: 0546 – 769116 of mail naar info@ltbwensinkpensioen.nl www.ltbwensinkpensioen.nl

Song: Lichu – Relaxing Music provided by Vlog No Copyright Music.
Video Link: https://youtu.be/TcRi8RwpIuM

LTB Roos en Ingeborg met hun nieuwe Ford Fiesta

Vanaf nu spot u onze collega’s Roos en Ingeborg met deze Levers ter Braak Ford Fiesta’s op de weg! Bekijk hieronder de video.

Song: TVARI – Way Music provided by Vlog No Copyright Music.
Video Link:
https://youtu.be/3h5b5QpPxzs

LTB Wensink Pensioenconsultants

Per 1 juli jl. is Wensink Pensioen B.V. samengegaan met Levers ter Braak B.V. Met het samengaan van deze twee bedrijven die verder gaan onder de naam: LTB Wensink Pensioenconsultants B.V. behoort dit bedrijf tot de top drie van Twente als het gaat om pensioenadvies, het beheer en de communicatie.

Zoals u weet is Wensink Pensioen BV uniek in zijn kwaliteit en deskundigheid als het gaat om pensioenen. Of het nu om een werkgever, een ondernemer, een ondernemingsraad of een accountant gaat, Wensink Pensioen is in alle gevallen de laagdrempelige en uiterst vakbekwame adviseur die naast u staat.

Steeds meer klanten weten Wensink pensioen te vinden en het klantenbestand is dan ook flink gegroeid. Om u ondanks deze groei toch de persoonlijke service te kunnen bieden gaan wij een samenwerkingsverband aan met levers ter Braak BV.

Levers ter Braak BV is een financiële dienstverlener in Almelo die net als Wensink Pensioen gericht is op ondernemers en ondernemingen. Naast adviseren, beheren en communiceren van pensioenen is levers ter Braak ook actief op het gebied van verzekeren, hypotheken, bedrijfsfinancieringen en werknemersverzekeringen.

LTB Wensink Pensioenconsultants BV zal gaan werken vanuit het pand aan de Wierdensestraat 136 te Almelo. De huidige eigenaren Peter Wensink en Tom oude Avenhuis gaan mee naar deze locatie. Peter Wensink zal zich bij LTB Wensink Pensioenconsultants gaan bezighouden met de advisering aan klanten en leiding geven aan de dagelijkse gang van zaken op de pensioenafdeling. Tom Oude Avenhuis zal verder gaan als zelfstandig Financieel Planner.

In de komende tijd zullen wij u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen omtrent de fusie en u binnenkort bezoeken indien dit vanwege de maatregelen mogelijk is.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met ondergetekenden op het huidige vertrouwde nummer 0546-769 116.

Met vriendelijke groet,

Peter Wensink
Tom Oude Avenhuis
Jarno Kotte
Ronnie Haarman

Je huis verduurzamen met je hypotheek scheelt maandelijks in de vaste lasten

Als je een woning koopt en van plan bent deze te verduurzamen dan kun je een hoger hypotheekbedrag krijgen doordat je bespaart op de vaste energie lasten.
Als je energiebesparende voorzieningen financiert mag je in 2021 tot 106% van de waarde van de woning lenen.
Afhankelijk van de investeringen en inkomen kan er bijna altijd € 9.000 buiten beschouwing blijven. Bij een nul-op-de-meter woning is dit zelfs € 25.000 met energietransparantie garantie
en € 15.000 zonder deze garantie. Je inkomen moet minimaal € 33.000 bruto per jaar zijn.

De volgende energiebesparende voorzieningen kun je hiermee financieren:

  • Isolatie van gevel, dak, leidingen of vloer.
  • HR ++ beglazing of hoger
  • Een warmtepomp
  • Zonnepanelen

Het geld voor de energiebesparende voorzieningen wordt in een bouwdepot gestort. Wanneer de kosten gemaakt zijn dien je de nota in en wordt uit het bouwdepot betaald.

Als je al een koopwoning hebt met overwaarde kan het een goede optie zijn om je hypotheek met het bedrag van de geplande energie besparende voorzieningen te verhogen.
Ook als je geen overwaarde hebt kun je toch de hypotheek verhogen. Ook bij een bestaande hypotheek kan tot 106% van de waarde van de woning worden gefinancierd.
Meer weten over het verduurzamen van uw woning. Maak een afspraak met een van onze hypotheekadviseurs die op het gebied van verduurzamen helemaal op de hoogte zijn.

Afbeelding: www.Pexels.com

Brandverzekeraars stellen hogere eisen

Afgelopen jaar zagen we een aanzienlijke verharding in de brandmarkt. Verzekeraars trokken zich terug of stelden aanvullende eisen. Het gevolg hiervan was dat de premies over de gehele linie sterk stegen en eigenrisico’s fors toenamen. Kijkend naar 2021 zien wij dat de verharding in de brandmarkt toeneemt en aanzienlijk versnelt. Met brandmarkt bedoelen we de risico’s voor het verzekeren van uw bedrijfspanden, fabrieksgebouwen, de inventaris, de goederenvoorraad en de bedrijfsschade. Bedrijfsschade zijn de vaste lasten bij het stilstaan of weder opbouwen van uw bedrijf die u een voor afgesproken termijn, van vaak 52 of 104 weken, krijgt doorbetaald.

Verzekeraars worden steeds kritischer en de eisen worden steeds strenger. Hierbij kunt u denken aan NEN-keuringen welke al verplicht waren maar streng nageleefd dienen te worden, preventie-eisen worden zwaarder, de orde en netheid dient op orde te zijn en aan het installeren van zonnepanelen worden verregaande eisen gesteld. Een van de eisen heeft betrekking op het soort isolatie wat in het dak aanwezig is. Ondanks de trend en de stimulatie om te ‘’vergroenen’’ worden verzekeraars steeds kritischer en wil men niet altijd meedenken. Overweegt u duurzame investeringen neem dan altijd vooraf contact op met uw verzekeringsadviseur.

De premies over het eerste kwartaal van 2020 zijn wereldwijd met gemiddeld 14% gestegen. Daarnaast worden er ten aanzien van het Covid-19 virus aanzienlijke verliezen geleden. De verwachting is dan ook dat de ingezette prijsstijging en de kritische blik van afgelopen jaar ook voor komende jaar voortgezet wordt. Dit betekent hogere premies, verhogingen van eigen risico’ en strengere acceptatievoorwaarden. Daarnaast zullen veel verzekeraars in aansluiting op het Covid-19 virus een pandemie-uitsluiting op willen nemen. Al met al is de verwachting dat de minimumpremies fors omhoog gaan en de premies een stijgende lijn laten zien.

Een belangrijk punt van aandacht is het Cyberrisico. Waar een cyberpolis of dekking eerder vrijblijvend was, zien we ook hier een verharding ontstaan. Verzekeraars willen een cyberpolis verplicht stellen naast een brand een aansprakelijkheidsverzekering en willen schades voortvloeiend uit cyber uitsluiten op de branddekking. Heeft u vragen of wilt u nadere informatie bel ons dan voor het maken van een afspraak met een ondernemersadviseur. Het maakt u zeker wijzer!

Afbeelding: www.Pexels.com

Eerste hulp bij uw vrijvallende lijfrente of koopsompolis

Heeft u een lijfrente die binnenkort vrijvalt dan moet u beslissingen gaan nemen. Aan de hand van een aantal vragen die u dient te beantwoorden worden de mogelijkheden snel duidelijk.

Zeker toen er nog grote verschillen waren tussen de belastingtarieven en de fiscale beperkingen gering, was een lijfrenteverzekering of koopsompolis een goede manier om fiscaal vriendelijke geld voor later op te bouwen. Inmiddels hebben we een nieuw regime met andere maar ook minder flexibele regels.

Omdat niet iedereen de fiscale bomen door het lijfrentebos ziet nemen we u aan de hand mee en kijken we aan de hand van een aantal vragen wat in uw situatie de beste oplossing is voor uw vrijvallende lijfrentekapitaal. Met name voor oud-regimepolissen zijn er aardige schenkingsconstructies te bedenken. Daarnaast biedt de bancaire variant weer meer zekerheden en blijft het kapitaal nu overlijden bij de erfgenamen. Een afspraak met een van onze erkende financieel adviseurs zal u veel duidelijkheid en voordeel opleveren!

Afbeelding: www.Pexels.com