LTB Wensink Pensioenconsultants

Per 1 juli jl. is Wensink Pensioen B.V. samengegaan met Levers ter Braak B.V. Met het samengaan van deze twee bedrijven die verder gaan onder de naam: LTB Wensink Pensioenconsultants B.V. behoort dit bedrijf tot de top drie van Twente als het gaat om pensioenadvies, het beheer en de communicatie.

Zoals u weet is Wensink Pensioen BV uniek in zijn kwaliteit en deskundigheid als het gaat om pensioenen. Of het nu om een werkgever, een ondernemer, een ondernemingsraad of een accountant gaat, Wensink Pensioen is in alle gevallen de laagdrempelige en uiterst vakbekwame adviseur die naast u staat.

Steeds meer klanten weten Wensink pensioen te vinden en het klantenbestand is dan ook flink gegroeid. Om u ondanks deze groei toch de persoonlijke service te kunnen bieden gaan wij een samenwerkingsverband aan met levers ter Braak BV.

Levers ter Braak BV is een financiële dienstverlener in Almelo die net als Wensink Pensioen gericht is op ondernemers en ondernemingen. Naast adviseren, beheren en communiceren van pensioenen is levers ter Braak ook actief op het gebied van verzekeren, hypotheken, bedrijfsfinancieringen en werknemersverzekeringen.

LTB Wensink Pensioenconsultants BV zal gaan werken vanuit het pand aan de Wierdensestraat 136 te Almelo. De huidige eigenaren Peter Wensink en Tom oude Avenhuis gaan mee naar deze locatie. Peter Wensink zal zich bij LTB Wensink Pensioenconsultants gaan bezighouden met de advisering aan klanten en leiding geven aan de dagelijkse gang van zaken op de pensioenafdeling. Tom Oude Avenhuis zal verder gaan als zelfstandig Financieel Planner.

In de komende tijd zullen wij u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen omtrent de fusie en u binnenkort bezoeken indien dit vanwege de maatregelen mogelijk is.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met ondergetekenden op het huidige vertrouwde nummer 0546-769 116.

Met vriendelijke groet,

Peter Wensink
Tom Oude Avenhuis
Jarno Kotte
Ronnie Haarman

Je huis verduurzamen met je hypotheek scheelt maandelijks in de vaste lasten

Als je een woning koopt en van plan bent deze te verduurzamen dan kun je een hoger hypotheekbedrag krijgen doordat je bespaart op de vaste energie lasten.
Als je energiebesparende voorzieningen financiert mag je in 2021 tot 106% van de waarde van de woning lenen.
Afhankelijk van de investeringen en inkomen kan er bijna altijd € 9.000 buiten beschouwing blijven. Bij een nul-op-de-meter woning is dit zelfs € 25.000 met energietransparantie garantie
en € 15.000 zonder deze garantie. Je inkomen moet minimaal € 33.000 bruto per jaar zijn.

De volgende energiebesparende voorzieningen kun je hiermee financieren:

  • Isolatie van gevel, dak, leidingen of vloer.
  • HR ++ beglazing of hoger
  • Een warmtepomp
  • Zonnepanelen

Het geld voor de energiebesparende voorzieningen wordt in een bouwdepot gestort. Wanneer de kosten gemaakt zijn dien je de nota in en wordt uit het bouwdepot betaald.

Als je al een koopwoning hebt met overwaarde kan het een goede optie zijn om je hypotheek met het bedrag van de geplande energie besparende voorzieningen te verhogen.
Ook als je geen overwaarde hebt kun je toch de hypotheek verhogen. Ook bij een bestaande hypotheek kan tot 106% van de waarde van de woning worden gefinancierd.
Meer weten over het verduurzamen van uw woning. Maak een afspraak met een van onze hypotheekadviseurs die op het gebied van verduurzamen helemaal op de hoogte zijn.

Afbeelding: www.Pexels.com

Brandverzekeraars stellen hogere eisen

Afgelopen jaar zagen we een aanzienlijke verharding in de brandmarkt. Verzekeraars trokken zich terug of stelden aanvullende eisen. Het gevolg hiervan was dat de premies over de gehele linie sterk stegen en eigenrisico’s fors toenamen. Kijkend naar 2021 zien wij dat de verharding in de brandmarkt toeneemt en aanzienlijk versnelt. Met brandmarkt bedoelen we de risico’s voor het verzekeren van uw bedrijfspanden, fabrieksgebouwen, de inventaris, de goederenvoorraad en de bedrijfsschade. Bedrijfsschade zijn de vaste lasten bij het stilstaan of weder opbouwen van uw bedrijf die u een voor afgesproken termijn, van vaak 52 of 104 weken, krijgt doorbetaald.

Verzekeraars worden steeds kritischer en de eisen worden steeds strenger. Hierbij kunt u denken aan NEN-keuringen welke al verplicht waren maar streng nageleefd dienen te worden, preventie-eisen worden zwaarder, de orde en netheid dient op orde te zijn en aan het installeren van zonnepanelen worden verregaande eisen gesteld. Een van de eisen heeft betrekking op het soort isolatie wat in het dak aanwezig is. Ondanks de trend en de stimulatie om te ‘’vergroenen’’ worden verzekeraars steeds kritischer en wil men niet altijd meedenken. Overweegt u duurzame investeringen neem dan altijd vooraf contact op met uw verzekeringsadviseur.

De premies over het eerste kwartaal van 2020 zijn wereldwijd met gemiddeld 14% gestegen. Daarnaast worden er ten aanzien van het Covid-19 virus aanzienlijke verliezen geleden. De verwachting is dan ook dat de ingezette prijsstijging en de kritische blik van afgelopen jaar ook voor komende jaar voortgezet wordt. Dit betekent hogere premies, verhogingen van eigen risico’ en strengere acceptatievoorwaarden. Daarnaast zullen veel verzekeraars in aansluiting op het Covid-19 virus een pandemie-uitsluiting op willen nemen. Al met al is de verwachting dat de minimumpremies fors omhoog gaan en de premies een stijgende lijn laten zien.

Een belangrijk punt van aandacht is het Cyberrisico. Waar een cyberpolis of dekking eerder vrijblijvend was, zien we ook hier een verharding ontstaan. Verzekeraars willen een cyberpolis verplicht stellen naast een brand een aansprakelijkheidsverzekering en willen schades voortvloeiend uit cyber uitsluiten op de branddekking. Heeft u vragen of wilt u nadere informatie bel ons dan voor het maken van een afspraak met een ondernemersadviseur. Het maakt u zeker wijzer!

Afbeelding: www.Pexels.com

Eerste hulp bij uw vrijvallende lijfrente of koopsompolis

Heeft u een lijfrente die binnenkort vrijvalt dan moet u beslissingen gaan nemen. Aan de hand van een aantal vragen die u dient te beantwoorden worden de mogelijkheden snel duidelijk.

Zeker toen er nog grote verschillen waren tussen de belastingtarieven en de fiscale beperkingen gering, was een lijfrenteverzekering of koopsompolis een goede manier om fiscaal vriendelijke geld voor later op te bouwen. Inmiddels hebben we een nieuw regime met andere maar ook minder flexibele regels.

Omdat niet iedereen de fiscale bomen door het lijfrentebos ziet nemen we u aan de hand mee en kijken we aan de hand van een aantal vragen wat in uw situatie de beste oplossing is voor uw vrijvallende lijfrentekapitaal. Met name voor oud-regimepolissen zijn er aardige schenkingsconstructies te bedenken. Daarnaast biedt de bancaire variant weer meer zekerheden en blijft het kapitaal nu overlijden bij de erfgenamen. Een afspraak met een van onze erkende financieel adviseurs zal u veel duidelijkheid en voordeel opleveren!

Afbeelding: www.Pexels.com

 

 

PENSIOENSTELSEL OP DE SCHOP

Nu de FNV voor het pensioenakkoord heeft gestemd zal het huidige pensioenstelsel een ingrijpende verandering ondervinden. De nieuwe regels gaan namelijk voor alle pensioenen gelden.  Vanaf 1 januari 2022 gaat het nieuwe pensioenstelsel in. Wel is het nodig dat vóór die tijd het wetsontwerp door de Tweede én Eerste kamer  geaccepteerd is. Pensioenfondsen moeten uiterlijk per 1 januari 2026 zijn overgestapt.

Nieuwe pensioenstelsel

In het nieuwe pensioenstelsel is het niet meer nodig gebruik te maken van rekenrente en een dekkingsgraad. Pensioenen en uitkeringen zullen eerder meebewegen met de stand van de economie dan dat nu het geval is. Wanneer het dan economisch minder gaat, zal dit ook sneller te merken zijn. Wel zullen mee- en tegenvallers minder zwaar meewegen naarmate mensen ouder zijn. De premie voor pensioen schommelt niet en is dan ook voor alle leeftijden gelijk. Daarmee levert de pensioenpremie minder extra pensioen op naarmate een werknemer ouder wordt.

Afspraken pensioenakkoord

Naast de aanpassingen van het pensioenstelsel, bevat het pensioenakkoord ook afspraken over de AOW-leeftijd.

  • 2020 en 2021: 66 jaar en 4 maanden
  • 2022: 66 jaar en 7 maanden
  • 2023: 66 jaar en 10 maanden
  • 2024: 67 jaar

Vanaf 2025 is de stijging van de AOW-leeftijd afhankelijk van de levensverwachting: per jaar dat we langer leven stijgt de AOW-leeftijd met 8 maanden.

Daarnaast bevat het pensioenakkoord ook afspraken over zware beroepen. Met het oog op zware beroepen wordt vanaf 2021 een vertrekregeling tijdelijk mogelijk zonder boete voor de werkgever, zodat werknemers eerder kunnen stoppen met werken. De regeling mag maximaal 3 jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd ingaan. De uitkering is maximaal circa €21.000. Dit wordt verder op Cao-niveau afgesproken (op dit moment in circa 10 Cao’s).

Heeft u vragen? Neem dat gerust contact op met onze pensioenadviseur Roos Voortman.
Contactgegevens: 0546-535020 of info@levers-terbraak.nl

Afbeelding: www.pixabay.com
Bron: www.fiscalert.nl www.asr.nl

 

 

 

ANDERS WERKEN BRENGT OOK ANDERE RISICO’S MET ZICH MEE

Goed nieuws voor de horeca, sinds 1 juli geldt er namelijk geen maximum meer voor het aantal bezoekers. In de crisis zijn veel horecaondernemers online diensten gaan bieden, denk bijvoorbeeld aan het bestellen van maaltijden of het reserveren van een tafel. Deze veranderingen brengen ook nieuwe risico’s met zich mee.

Online

Tijdens de coronacrisis zijn veel horecaondernemingen begonnen met het online bestellen en bezorgen van maaltijden. Naast auto’s worden er ook veel e-bikes ingezet voor het bezorgen van deze maaltijden.

Tegenwoordig is er een speciale mogelijkheid voor horecabedrijven om het aansprakelijkheidsrisico van e-bikes (tot 25 km per uur) mee te verzekeren op de AVB. U kunt maximaal 20 e-bikes meeverzekeren.

Sinds 1 juni werken veel horecabedrijven met reservaties, dit gebeurt vaak via de website. Op deze manier wordt er online data verzameld van de klant, de verantwoordelijkheid van de veiligheid hiervan ligt bij de horecaeigenaar. Het cyberrisico neemt dan ook explosief toe de afgelopen maanden. In mei 2020 bedroeg de groei van het aantal cyberdelicten 383% ten opzicht van vorig jaar.

Re-integratie

Voor zieke werknemers kan het re-integratieproces door de coronamaatregelen stil komen te liggen of enige vertraging oplopen. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf noodgedwongen gesloten is geweest of omdat werknemers geen fysiek passende werkzaamheden meer kunnen uitvoeren vanwege werkvermindering. Zorg ervoor dat u het re-integratiedossier altijd goed op orde houdt, dit om een boete van het UWV te voorkomen vanwege het niet voldoen aan poortwachter eisen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze adviseur(s).
Contactgegevens: 0546-535020/ info@levers-terbraak.nl

Afbeelding: Pixabay.com
Bron: www.goudse.nl

 

 

 

NIEUWE HUISSTIJL

De afgelopen weken heeft Levers ter Braak in samenwerking met Kracht Concept & Creatie een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Ons logo heeft een opfrisbeurt ondergaan en onze communicatiemiddelen zijn in een nieuw jasje gestoken.

Wat vooral in het oog springt is de nieuwe frisse kleur groen, die zorgt voor een beter leesbaar logo en goed in balans is met de bestaande blauwe kleur. Een eigentijds vormgegeven huisstijl met een nieuw lettertype heeft gezorgd voor een beter herkenbare identiteit van Levers ter Braak.

Misschien heeft u onze nieuwe vlaggen en zuil langs de Wierdensestraat al gezien, of onze raambestickering op het pand. Ook zijn onze website, social media kanalen en drukwerk zoals briefpapier, visitekaarten en mappen vernieuwd.

 

 

 

Verduurzamen van uw woning? De kosten en de besparingen!

Veel woningeigenaren zijn bezig of denken na over het verduurzamen van hun woning. Een goede manier om rendement te halen, helpen met duurzaamheid en een goede investering aan uw woning v.w.b. de waardeontwikkeling.

In het bijgaande overzicht van BLG Wonen treft u een uitzeenzetting aan. U zit hier wat de kosten zijn van de verschillende maatregelen, de BTW teruggave en niet geheel onbelangrijk, de gemiddelde besparing per jaar van uw woning. Het overzicht werkt simpel: allereerst bepaalt u het bouwjaar van de woning, hierna uw woningtype en vervolgens de maatregelen die u wenst te gaan nemen.

De financierbaarheid (Hypotheek) van deze maatregelen is momenteel erg gunstig. Naast de ontzettende lage rente is er een soepel acceptatiebeleid. Dus hebt u plannen voor een verbouwing in- of aan uw woning, vraag dan naar de mogelijkheden!

Klik hier voor: Overzicht BLG Wonen

Foto: www.Pixabay.com