Compensatie van de transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen als zij een werknemer ontslaan die meer dan 2 jaar ziek is.
Een werkgever moet loon doorbetalen aan een zieke werknemer. Als de werknemer langer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij het UWV. De zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. Met de aangenomen Regeling compensatie transitievergoeding kan de werkgever de betaalde transitievergoeding terug krijgen. Zo voorkomt de overheid dat werkgevers te maken krijgen met een opeenstapeling van kosten na 2 jaar loon doorbetalen aan zieke werknemers. Daarnaast voorkomt de regeling dat werknemers lang in onzekerheid blijven. Vanwege de kosten van transitievergoeding beëindigen werkgevers vaak niet het dienstverband na 2 jaar ziekte.

Voorwaarden voor de compensatie:

De regeling geldt voor alle transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. Lag het einde van de periode van 2 jaar ziekte al voor 1 juli 2015 dan is compensatie niet mogelijk. De overige voorwaarden zijn:
1. De werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte.
2. De werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding.
3. De werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer.

 

Foto: Pixabay