Vanaf 2023 groot aantal klanten LTB aangesloten bij Vality

Vanaf 2023 zijn een groot aantal klanten van Levers ter Braak aangesloten bij Vality. Vality staat voor preventief verzuim. Maar wie zijn zij eigenlijk?

“Vality is ontstaan vanuit onvrede over de standaard werkwijze in ‘verzuimland’. Logge organisaties, onpersoonlijke trajecten en lange wachttijden zijn ons, en onze klanten, een doorn in het oog”, licht Claudia Westerink van Vality toe.

“Zeventig procent van het verzuim heeft een niet medische achtergrond. Er is vaak iets heel anders aan de hand. Mensen zijn mantelzorger en dat breekt ze op, ze liggen in scheiding, ze hebben financiële problemen of het loopt op het werk niet lekker.” Juist daarom ligt bij Vality de focus op het voorkomen van verzuim in plaats van op verzuimbegeleiding. Het bedrijf biedt klanten een providersboog. “Dat betekent dat er binnen 24 uur professionals voor je klaarstaan. Bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon, fysiotherapeut, financieel adviseur of jurist. Als er toch iemand uitvalt dan wordt diegene gezien door een van de bedrijfsartsen of casemanagers.”

Een duurzame manier van HR-beleid dus. “Wij kennen onze klanten. Samen met hen zorgen we ervoor dat er signalerend vermogen is. Het is heel meetbaar wat we doen. Voor een grote klant met 2.000 medewerkers ging het verzuim van 10 naar 6,7 %. Dat scheelt echt heel veel geld.” Het advies van Claudia aan ondernemers: “Zorg dat je binnen je bedrijf omziet naar elkaar. Worden stressklachten of burn-outsignalen herkent? En hoe geef je dat dan een goed vervolg? Maak het, ook als directie, bespreekbaar. Je kunt echt het verschil maken door eens een extra vraag te stellen.”

AOV plicht voor ZZP’er

Volgens ZZP Nederland kiezen ZZP’ers liever voor een basisverzekering voor alle werkenden. De hoge premie van een AOV is een veelgehoord struikelpunt onder ZZP’ers. Het gaat al snel over honderden euro’s aan premies wat voor velen niet te betalen zou zijn. Kenners van de AOV markt geven juist aan doordat ZZP’ers niet betalen voor verzekeringen en pensioenen zijn ze goedkoper dan werknemers. ZZP’ers zullen hun tarieven ook moeten gaan opschroeven om de kosten voor AOV en pensioen af te kunnen dekken. Het minimale verplichte uurtarief voor ZZP’ers zal hier ook bij helpen.

Verder is de premie voor een AOV fiscaal aftrekbaar en de uitkeringen t.z.t. belast. Naast een veelgehoord argument dat ZZP’ers al in een broodfonds zitten zouden deze twee varianten van een broodfonds met een aanvulling via een AOV verzekering uitstekend bij elkaar passen. Als u wilt weten wat een AOV in uw specifieke situatie werkelijk kost kunt u altijd contact met ons opnemen!

T: 0546-535020
E: info@levers-terbraak.nl

 

Foto: Pixabay

Compensatie van de transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen als zij een werknemer ontslaan die meer dan 2 jaar ziek is.
Een werkgever moet loon doorbetalen aan een zieke werknemer. Als de werknemer langer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij het UWV. De zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. Met de aangenomen Regeling compensatie transitievergoeding kan de werkgever de betaalde transitievergoeding terug krijgen. Zo voorkomt de overheid dat werkgevers te maken krijgen met een opeenstapeling van kosten na 2 jaar loon doorbetalen aan zieke werknemers. Daarnaast voorkomt de regeling dat werknemers lang in onzekerheid blijven. Vanwege de kosten van transitievergoeding beëindigen werkgevers vaak niet het dienstverband na 2 jaar ziekte.

Voorwaarden voor de compensatie:

De regeling geldt voor alle transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. Lag het einde van de periode van 2 jaar ziekte al voor 1 juli 2015 dan is compensatie niet mogelijk. De overige voorwaarden zijn:
1. De werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte.
2. De werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding.
3. De werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer.

 

Foto: Pixabay

Het verschil tussen beroeps en passende arbeid bij een AOV voor zelfstandigen.

Beroepsarbeidsongeschiktheid betekent dat bij vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid het eigen verzekerde beroep leidend is.

Als u bijvoorbeeld architect bent en u heeft gekozen voor een verzekering op basis van het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid, dan kunt u niet verplicht worden uw restcapaciteit te benutten voor een andere functie. Het kwalitatief beste arbeidsongeschiktheidscriterium is dus beroeps arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat alleen wordt beoordeeld of u uw beroep nog uit kunt oefenen. In de voorwaarden van veel arbeidsongeschiktheidsverzekeringen staat dat u wel passende arbeid binnen uw eigen onderneming dient te accepteren. Maar alleen binnen uw eigen onderneming wat in de praktijk meestal geen al te groot bezwaar is.

Kiest u bij het afsluiten van uw AOV voor het criterium passende arbeid, dan kijkt men dus naar opleiding, ervaring en vaardigheden en naar andere beroepen/werkzaamheden die men in redelijkheid van u kan verlangen. Er wordt gezocht naar een beroep welke in redelijkheid aan u kan worden opgedragen, daarbij rekening houdend met uw arbeidsverleden, arbeidspatroon, opleiding, salaris en lichamelijke of geestelijke beperkingen. Bij passende arbeid wordt u eerder geacht een vervangende functie te vervullen dan bij een beroepsarbeidsongeschiktheid.

Het meest ruime criterium is gangbare arbeid . In dat geval wordt u beoordeeld voor het verrichten van werk in algemene zin. Bent u in staat om vakken te vullen of de telefoon op te nemen dan bent u niet arbeidsongeschikt. Het zal u waarschijnlijk niet verbazen dat wij altijd een AOV met beroeps arbeidsongeschiktheid adviseren!

Foto: Pixabay

Alles wat u moet weten over het in- en uitlooprisico van uw AOV

Wanneer u een voor het eerst een AOV afsluit komen er veel zaken op u af. Maar ook wanneer u uw bestaande AOV wijzigt zijn er meerdere zaken waar u goed op moet letten. Een van deze dingen is het in- en uitlooprisico van uw AOV.

Bij het overstappen van de ene naar de andere arbeidsongeschiktheidsverzekeraar is het belangrijk dat er op het in- en uitlooprisico van uw huidige verzekeraar en uw nieuwe verzekeraar wordt gelet. Het in- en uitlooprisico heeft alles te maken met arbeidsongeschiktheid opgelopen in het grijze gebied waarin u de daadwerkelijke overstap van verzekeraar maakt.

Inlooprisico
Arbeidsongeschiktheid waarvan de oorzaak ligt vóór de ingangsdatum van de nieuwe verzekering, maar die wordt ontdekt tijdens de looptijd van de oude lopende verzekering, is in beginsel niet gedekt op de nieuwe verzekering.

Dit houdt in dat als u arbeidsongeschikt wordt en u hebt uw contract bij uw huidige verzekeraar al opgezegd, u alleen een uitkering ontvangt tot de contractvervaldatum van uw huidige contract (als deze verzekeraar het uitlooprisico niet heeft gedekt wanneer u zelf uw verzekering opzegt). Daarna zal de verzekeraar stoppen met uitkeren en ontvangt u geen uitkering tot het moment dat u weer aan het werk kunt.

Overstappen waarbij géén inlooprisico is meeverzekerd door de nieuwe verzekeraar.

geen-inloop

Overstappen waarbij wel het inlooprisico is meeverzekerd door de nieuwe verzekeraar.

wel-inloop

Uitlooprisico
Het risico dat een uitkering moet worden verstrekt uit hoofde van een ziekte of aandoening die reeds gedurende de looptijd van de verzekering bestond, maar op grond waarvan een eventueel recht op een uitkering ontstond ná afloop van de looptijd van de verzekering.

Als u arbeidsongeschikt raakt in de periode dat uw AOV loopt bij uw huidige verzekeraar, maar de uitkering vangt pas aan na de contractvervaldatum, ontvangt u geen uitkering.