Fiscale aandachtspunten 2017

Nu de meeste mensen de belastingaangifte over 2016 hebben afgerond willen wij u graag bijpraten over de fiscale wijzigingen in 2017. In bovenstaande infographic vind u de hoofdpunten op overzichtelijke wijze terug. Met name de wijzigingen omtrent pensioen opbouw in eigen beheer lichten wij graag verder toe.

De grootse wijziging in 2017 heeft betrekking op de pensioenopbouw in eigen beheer. In Nederland zijn ongeveer 140.000 directeuren grootaandeelhouders (dga’s) met een pensioen in eigen beheer. Door de invoering van de wet pensioen in eigen beheer zullen zij keuzes moeten maken over de toekomst van hun opgebouwde pensioen. Kort gezegd hebben dga’s drie mogelijkheden.

Wanneer ze ervoor kiezen de regeling te bevriezen blijft het huidige verschil tussen de commerciële en fiscale waarde bestaan.  Het verschil tussen de fiscale waarde en de commerciële waarde blijft bestaan, waardoor mogelijk minder tot geen dividend kan worden uitgekeerd.

Dga’s kunnen ook kiezen om de regeling af te kopen. Er moet bij de afkoop loonheffing worden betaald over de fiscale waarde van de pensioenvoorziening op het moment van afkopen. Daarbij krijgt de dga een korting op de fiscale balanswaarde van het pensioen per 31 december 2015.

Wanneer een dga wel van het huidige eigen beheer af wil, maar de liquide middelen niet heeft of deze niet wil gebruiken om pensioen af te kopen, dan bestaat de mogelijkheid om de fiscale balanswaarde van de pensioenvoorziening om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). Deze verplichting gaat uit van de fiscale waarde van pensioenverplichting en wordt jaarlijks met de marktrente opgerent. Ook nadat een regeling is omgezet in een oudedagsverplichting kan een DGA nog kiezen om deze af te kopen.

Indien u weer informatie wenst over de wetwijziging of eens met ons wilt klankborden over uw pensioen opbouw dan kunt u contact op nemen met Jarno Kotte. Hij is te bereiken op 0546-535020 of jarno.kotte@levers-terbraak.nl

De Persoonlijke Financial Planning van een ondernemer.

Als ondernemer bent u, begrijpelijk, intensief bezig met uw ondernemerstaken. Het toekomstperspectief heeft dan vaak ook betrekking op de ontwikkelingen van uw onderneming. (Omzet, relaties, investeringen, werknemers, toekomstige groei, etc.) Hierbij wordt vaak voorbij gegaan aan de persoonlijke toekomstsituatie van u als ondernemer.

Persoonlijk:

Evenals u doelen stelt voor uw onderneming dient u doelen te stellen voor uw persoonlijke Financial Planning. Wat zijn de gestelde doelen? Stroken de gestelde persoonlijke doelen nog met de huidige situatie? Worden de gestelde doelen behaald?

Doordat uw situatie als ondernemer dynamisch is adviseren wij u om regelmatig te klankborden met ons als adviseur zodat wij uw huidige situatie met u kunnen monitoren en de haalbaarheid van de gestelde doelen en wensen in kaart kunnen brengen.

Naast dat uw situatie als ondernemer dynamisch is, geldt dit ook voor uw Financial Planning. Mede door wetswijzigingen, technologische- en economische ontwikkelingen is periodiek onderhoud van belang om uw persoonlijke financiële doelen te behalen!

Onze werkwijze:

Wij denken met u mee als ondernemer. Waar staat u vandaag maar nog belangrijker; waar staat u morgen? Onze filosofie gaat uit van een lange-termijn relatie met u waardoor wij zowel uw zakelijke als persoonlijke situatie kennen. Op basis van deze relatie i.c.m. onze werkwijze en expertise zijn wij in staat om kansen en bedreigingen te signaleren, te bespreken en aan te pakken.

Uw huidige financiële situatie plaatsen wij in ons planningsysteem ‘Figlo’. Met dit programma zijn wij in staat om uw Financial Planning inzichtelijk te maken met eenduidige en concrete weergave. Dit is het vertrekpunt voor het optimaliseren van uw Persoonlijk Financial Planning. Wij maken voor u inzichtelijk wat er in de huidige situatie gebeurt bij; ‘Lang-Leven’, ‘Overlijden’, ‘Werkloosheid’ en ‘Arbeidsongeschiktheid’.

Bent u als ondernemer of gezin nog in staat om uw vaste lasten te dragen bij arbeidsongeschiktheid? Kan uw partner bij overlijden in de dagelijkse behoeften blijven voorzien? Wat is uw situatie vanaf uw AOW-leeftijd? Een greep uit een aantal onderwerpen welke wij met u behandelen. Gezien de impact van een eventuele gebeurtenis is een pro-actieve handeling verstandig en noodzakelijk zodat u niet voor ongewenste verassingen komt te staan.

Nadat wij uw huidige situatie hebben ingevoerd in Figlo en het eventuele advies hebben afgerond houdt het proces niet op. Er zijn tal van redenen te bedenken waarom een ‘kleine’ aanpassing in uw Financial Planning gewenst is. Door onze lange-termijn relatie fungeren wij als een klankbord. Wij denken en bedenken gezamenlijk met u het gewenste doel en de gewenste maatregelen. Op deze manier kennen wij u als klant en weet u wat u van ons mag verwachten.