De Persoonlijke Financial Planning van een ondernemer.

Als ondernemer bent u, begrijpelijk, intensief bezig met uw ondernemerstaken. Het toekomstperspectief heeft dan vaak ook betrekking op de ontwikkelingen van uw onderneming. (Omzet, relaties, investeringen, werknemers, toekomstige groei, etc.) Hierbij wordt vaak voorbij gegaan aan de persoonlijke toekomstsituatie van u als ondernemer.

Persoonlijk:

Evenals u doelen stelt voor uw onderneming dient u doelen te stellen voor uw persoonlijke Financial Planning. Wat zijn de gestelde doelen? Stroken de gestelde persoonlijke doelen nog met de huidige situatie? Worden de gestelde doelen behaald?

Doordat uw situatie als ondernemer dynamisch is adviseren wij u om regelmatig te klankborden met ons als adviseur zodat wij uw huidige situatie met u kunnen monitoren en de haalbaarheid van de gestelde doelen en wensen in kaart kunnen brengen.

Naast dat uw situatie als ondernemer dynamisch is, geldt dit ook voor uw Financial Planning. Mede door wetswijzigingen, technologische- en economische ontwikkelingen is periodiek onderhoud van belang om uw persoonlijke financiële doelen te behalen!

Onze werkwijze:

Wij denken met u mee als ondernemer. Waar staat u vandaag maar nog belangrijker; waar staat u morgen? Onze filosofie gaat uit van een lange-termijn relatie met u waardoor wij zowel uw zakelijke als persoonlijke situatie kennen. Op basis van deze relatie i.c.m. onze werkwijze en expertise zijn wij in staat om kansen en bedreigingen te signaleren, te bespreken en aan te pakken.

Uw huidige financiële situatie plaatsen wij in ons planningsysteem ‘Figlo’. Met dit programma zijn wij in staat om uw Financial Planning inzichtelijk te maken met eenduidige en concrete weergave. Dit is het vertrekpunt voor het optimaliseren van uw Persoonlijk Financial Planning. Wij maken voor u inzichtelijk wat er in de huidige situatie gebeurt bij; ‘Lang-Leven’, ‘Overlijden’, ‘Werkloosheid’ en ‘Arbeidsongeschiktheid’.

Bent u als ondernemer of gezin nog in staat om uw vaste lasten te dragen bij arbeidsongeschiktheid? Kan uw partner bij overlijden in de dagelijkse behoeften blijven voorzien? Wat is uw situatie vanaf uw AOW-leeftijd? Een greep uit een aantal onderwerpen welke wij met u behandelen. Gezien de impact van een eventuele gebeurtenis is een pro-actieve handeling verstandig en noodzakelijk zodat u niet voor ongewenste verassingen komt te staan.

Nadat wij uw huidige situatie hebben ingevoerd in Figlo en het eventuele advies hebben afgerond houdt het proces niet op. Er zijn tal van redenen te bedenken waarom een ‘kleine’ aanpassing in uw Financial Planning gewenst is. Door onze lange-termijn relatie fungeren wij als een klankbord. Wij denken en bedenken gezamenlijk met u het gewenste doel en de gewenste maatregelen. Op deze manier kennen wij u als klant en weet u wat u van ons mag verwachten.