Je huis verduurzamen met je hypotheek scheelt maandelijks in de vaste lasten

Als je een woning koopt en van plan bent deze te verduurzamen dan kun je een hoger hypotheekbedrag krijgen doordat je bespaart op de vaste energie lasten.
Als je energiebesparende voorzieningen financiert mag je in 2021 tot 106% van de waarde van de woning lenen.
Afhankelijk van de investeringen en inkomen kan er bijna altijd € 9.000 buiten beschouwing blijven. Bij een nul-op-de-meter woning is dit zelfs € 25.000 met energietransparantie garantie
en € 15.000 zonder deze garantie. Je inkomen moet minimaal € 33.000 bruto per jaar zijn.

De volgende energiebesparende voorzieningen kun je hiermee financieren:

  • Isolatie van gevel, dak, leidingen of vloer.
  • HR ++ beglazing of hoger
  • Een warmtepomp
  • Zonnepanelen

Het geld voor de energiebesparende voorzieningen wordt in een bouwdepot gestort. Wanneer de kosten gemaakt zijn dien je de nota in en wordt uit het bouwdepot betaald.

Als je al een koopwoning hebt met overwaarde kan het een goede optie zijn om je hypotheek met het bedrag van de geplande energie besparende voorzieningen te verhogen.
Ook als je geen overwaarde hebt kun je toch de hypotheek verhogen. Ook bij een bestaande hypotheek kan tot 106% van de waarde van de woning worden gefinancierd.
Meer weten over het verduurzamen van uw woning. Maak een afspraak met een van onze hypotheekadviseurs die op het gebied van verduurzamen helemaal op de hoogte zijn.

Afbeelding: www.Pexels.com

Brandverzekeraars stellen hogere eisen

Afgelopen jaar zagen we een aanzienlijke verharding in de brandmarkt. Verzekeraars trokken zich terug of stelden aanvullende eisen. Het gevolg hiervan was dat de premies over de gehele linie sterk stegen en eigenrisico’s fors toenamen. Kijkend naar 2021 zien wij dat de verharding in de brandmarkt toeneemt en aanzienlijk versnelt. Met brandmarkt bedoelen we de risico’s voor het verzekeren van uw bedrijfspanden, fabrieksgebouwen, de inventaris, de goederenvoorraad en de bedrijfsschade. Bedrijfsschade zijn de vaste lasten bij het stilstaan of weder opbouwen van uw bedrijf die u een voor afgesproken termijn, van vaak 52 of 104 weken, krijgt doorbetaald.

Verzekeraars worden steeds kritischer en de eisen worden steeds strenger. Hierbij kunt u denken aan NEN-keuringen welke al verplicht waren maar streng nageleefd dienen te worden, preventie-eisen worden zwaarder, de orde en netheid dient op orde te zijn en aan het installeren van zonnepanelen worden verregaande eisen gesteld. Een van de eisen heeft betrekking op het soort isolatie wat in het dak aanwezig is. Ondanks de trend en de stimulatie om te ‘’vergroenen’’ worden verzekeraars steeds kritischer en wil men niet altijd meedenken. Overweegt u duurzame investeringen neem dan altijd vooraf contact op met uw verzekeringsadviseur.

De premies over het eerste kwartaal van 2020 zijn wereldwijd met gemiddeld 14% gestegen. Daarnaast worden er ten aanzien van het Covid-19 virus aanzienlijke verliezen geleden. De verwachting is dan ook dat de ingezette prijsstijging en de kritische blik van afgelopen jaar ook voor komende jaar voortgezet wordt. Dit betekent hogere premies, verhogingen van eigen risico’ en strengere acceptatievoorwaarden. Daarnaast zullen veel verzekeraars in aansluiting op het Covid-19 virus een pandemie-uitsluiting op willen nemen. Al met al is de verwachting dat de minimumpremies fors omhoog gaan en de premies een stijgende lijn laten zien.

Een belangrijk punt van aandacht is het Cyberrisico. Waar een cyberpolis of dekking eerder vrijblijvend was, zien we ook hier een verharding ontstaan. Verzekeraars willen een cyberpolis verplicht stellen naast een brand een aansprakelijkheidsverzekering en willen schades voortvloeiend uit cyber uitsluiten op de branddekking. Heeft u vragen of wilt u nadere informatie bel ons dan voor het maken van een afspraak met een ondernemersadviseur. Het maakt u zeker wijzer!

Afbeelding: www.Pexels.com

Eerste hulp bij uw vrijvallende lijfrente of koopsompolis

Heeft u een lijfrente die binnenkort vrijvalt dan moet u beslissingen gaan nemen. Aan de hand van een aantal vragen die u dient te beantwoorden worden de mogelijkheden snel duidelijk.

Zeker toen er nog grote verschillen waren tussen de belastingtarieven en de fiscale beperkingen gering, was een lijfrenteverzekering of koopsompolis een goede manier om fiscaal vriendelijke geld voor later op te bouwen. Inmiddels hebben we een nieuw regime met andere maar ook minder flexibele regels.

Omdat niet iedereen de fiscale bomen door het lijfrentebos ziet nemen we u aan de hand mee en kijken we aan de hand van een aantal vragen wat in uw situatie de beste oplossing is voor uw vrijvallende lijfrentekapitaal. Met name voor oud-regimepolissen zijn er aardige schenkingsconstructies te bedenken. Daarnaast biedt de bancaire variant weer meer zekerheden en blijft het kapitaal nu overlijden bij de erfgenamen. Een afspraak met een van onze erkende financieel adviseurs zal u veel duidelijkheid en voordeel opleveren!

Afbeelding: www.Pexels.com