Brandverzekeraars stellen hogere eisen

Afgelopen jaar zagen we een aanzienlijke verharding in de brandmarkt. Verzekeraars trokken zich terug of stelden aanvullende eisen. Het gevolg hiervan was dat de premies over de gehele linie sterk stegen en eigenrisico’s fors toenamen. Kijkend naar 2021 zien wij dat de verharding in de brandmarkt toeneemt en aanzienlijk versnelt. Met brandmarkt bedoelen we de risico’s voor het verzekeren van uw bedrijfspanden, fabrieksgebouwen, de inventaris, de goederenvoorraad en de bedrijfsschade. Bedrijfsschade zijn de vaste lasten bij het stilstaan of weder opbouwen van uw bedrijf die u een voor afgesproken termijn, van vaak 52 of 104 weken, krijgt doorbetaald.

Verzekeraars worden steeds kritischer en de eisen worden steeds strenger. Hierbij kunt u denken aan NEN-keuringen welke al verplicht waren maar streng nageleefd dienen te worden, preventie-eisen worden zwaarder, de orde en netheid dient op orde te zijn en aan het installeren van zonnepanelen worden verregaande eisen gesteld. Een van de eisen heeft betrekking op het soort isolatie wat in het dak aanwezig is. Ondanks de trend en de stimulatie om te ‘’vergroenen’’ worden verzekeraars steeds kritischer en wil men niet altijd meedenken. Overweegt u duurzame investeringen neem dan altijd vooraf contact op met uw verzekeringsadviseur.

De premies over het eerste kwartaal van 2020 zijn wereldwijd met gemiddeld 14% gestegen. Daarnaast worden er ten aanzien van het Covid-19 virus aanzienlijke verliezen geleden. De verwachting is dan ook dat de ingezette prijsstijging en de kritische blik van afgelopen jaar ook voor komende jaar voortgezet wordt. Dit betekent hogere premies, verhogingen van eigen risico’ en strengere acceptatievoorwaarden. Daarnaast zullen veel verzekeraars in aansluiting op het Covid-19 virus een pandemie-uitsluiting op willen nemen. Al met al is de verwachting dat de minimumpremies fors omhoog gaan en de premies een stijgende lijn laten zien.

Een belangrijk punt van aandacht is het Cyberrisico. Waar een cyberpolis of dekking eerder vrijblijvend was, zien we ook hier een verharding ontstaan. Verzekeraars willen een cyberpolis verplicht stellen naast een brand een aansprakelijkheidsverzekering en willen schades voortvloeiend uit cyber uitsluiten op de branddekking. Heeft u vragen of wilt u nadere informatie bel ons dan voor het maken van een afspraak met een ondernemersadviseur. Het maakt u zeker wijzer!

Afbeelding: www.Pexels.com