Aansprakelijkheid – een elektrische fiets van de zaak

Een elektrische fiets is een motorrijtuig. Voor motorrijtuigen geldt een verkeringsplicht op basis van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. Sinds 2006 is de wettelijke verplichting voor fietsen met trapondersteuning afgeschaft. Dit betekent dat je niet wettelijk verplicht bent om een fiets met trapondersteuning te verzekeren De voorwaarde is wel dat de trapondersteuning van de elobike (elektrische fiets) stopt bij een snelheid van 25 kilometer per uur. De berijder van een elobike kan wel aansprakelijk zijn voor schade die met de elobike wordt veroorzaakt. Er is dan sprake van schade veroorzaakt met een motorrijtuig en dat is standaard uitgesloten op een Aansprakelijkheidsverzekering particulier. Bijna alle AVP-verzekeraars hebben op advies van het Verbond van Verzekeraars de uitsluiting met betrekking tot schade veroorzaakt met motorrijtuigen aangepast en bieden wel dekking voor schade veroorzaakt met elobikes. Voor zogeheten speed pedelecs gelden andere regels. Pedelec staat voor: Pedal Electric Cycle (pedaal elektrische fiets). Een speed pedelec (snelle elektrische fiets) is dus een fiets met elektrische trapondersteuning net als de elobike (de ‘standaard’ elektrische fiets). Die elektrische ondersteuning komt pas tot stand als op de pedalen kracht wordt uitgeoefend. Zodra je stopt met kracht uitoefenen, stopt ook de ondersteuning van de elektromotor.

Het technische verschil tussen de elobike/pedelec en de ‘speed’ pedelec is dat – met ingeschakelde trapondersteuning – de:

 • de elobike/pedelec een maximale snelheid mag bereiken van 25 kilometer per uur; en
 • de speed pedelec een maximale snelheid van 45 kilometer per uur.

Samengevat: heb je als particulier een elobike, dan is hij waarschijnlijk meeverzekerd op je AVP. Heb je een speed pedelec, dan heb je daarvoor, net als bij auto’s en bromfietsen, verzekeringsplicht.

Hoe zit het dan met elektrische fietsen (elobikes) die zakelijk worden gebruikt? Is de eigenaar/bestuurder, etc., dan ook tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd als hij met de elobike schade veroorzaakt, zoals bij particulier gebruik op de AVP? Dat is maar de vraag.

Jan van Duin gebruikt zijn elektrische fiets voor zijn woon-/werkverkeer. Dat is geen dienstreis en als hij onderweg schade toebrengt met zijn elobike, dan is dat gedekt op zijn AVP. Zijn werk op een administratie-/belastingadvieskantoor is 9 kilometer van zijn huis. Prima afstand om dagelijks met de elobike af te leggen. Op een ochtend fietst Jan met zijn elobike vanuit zijn kantoor naar een klant. Onderweg botst hij door onoplettendheid tegen een voetganger (Daan Vergouw), die een personenschade heeft, die wordt begroot op € 31.300. 

Vragen bij dit voorbeeld:

 • Is Jan aansprakelijk voor de schade?
  • Ja, hij lette niet goed op.  
 • Is de werkgever van Jan aansprakelijk?
  • Ja, want het gebeurt tijdens werktijd en dan is de werkgever ook (risico)aansprakelijk op grond van artikel 6:170 BW.
 • Is er dekking op de AVP van Jan?
  • Nee, want Jan veroorzaakt deze schade niet in zijn hoedanigheid als particulier.
 • Is er dekking voor Jan en zijn werkgever op de AVB van de werkgever als Daan Vergouw Jan en de werkgever gaat aanspreken voor de personenschade
  • Waarschijnlijk niet, want de AVB kent net als de AVP de uitsluiting voor schade met en door motorrijtuigen. Maar de AVB kent (nog?) niet de, voor de AVP wel, gebruikelijke insluiting voor elobikes.

Om te voorkomen dat hier een onbedoeld dekkingshiaat ontstaat, doet u als werkgever er verstandig aan om voor dit situaties dekking te regelen. De werkgever die elobikes aanschaft voor zijn werknemers, die daar vervolgens dienstreizen mee maken, is ook niet wettelijk verplicht deze elobikes te verzekeren. Maar verstandig is dit wel, zo blijkt uit het voorgaande.

Foto: Pixabay.com