Verduurzamen van uw woning? De kosten en de besparingen!

Veel woningeigenaren zijn bezig of denken na over het verduurzamen van hun woning. Een goede manier om rendement te halen, helpen met duurzaamheid en een goede investering aan uw woning v.w.b. de waardeontwikkeling.

In het bijgaande overzicht van BLG Wonen treft u een uitzeenzetting aan. U zit hier wat de kosten zijn van de verschillende maatregelen, de BTW teruggave en niet geheel onbelangrijk, de gemiddelde besparing per jaar van uw woning. Het overzicht werkt simpel: allereerst bepaalt u het bouwjaar van de woning, hierna uw woningtype en vervolgens de maatregelen die u wenst te gaan nemen.

De financierbaarheid (Hypotheek) van deze maatregelen is momenteel erg gunstig. Naast de ontzettende lage rente is er een soepel acceptatiebeleid. Dus hebt u plannen voor een verbouwing in- of aan uw woning, vraag dan naar de mogelijkheden!

Klik hier voor: Overzicht BLG Wonen

Foto: www.Pixabay.com

Uw pensioen in tijden van corona

De incasso’s voor de pensioenpremies blijven gewoon doorlopen, ook tijdens deze corona crisis. Het betalen van de premies voor het pensioen is wettelijk geregeld in de Pensioenwet. Dit betekent dat er een verplichting is voor het voldoen van deze premies, u kunt hier niet zomaar mee stoppen. Uw medewerkers zouden dan namelijk pensioenopbouw mislopen.

Maar wat als u deze premies door de corona crisis niet kunt betalen?

Neem als eerste altijd contact met ons op, zodat wij kunnen overleggen met de maatschappij welke mogelijkheden er zijn. Per maatschappij wordt er anders om gegaan met deze situatie, maar ervaring leert dat er coulante mogelijkheden zijn waarbij gedacht kan worden aan een betalingsregeling.

Indien u als bedrijf gebruik kunt maken van de NOW regeling (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud) dan wordt hierbij ook een opslag uitgekeerd voor de werkgeverslasten, waaronder de pensioenpremies. Maar ook in dit geval geldt, wordt het betalen van de premie lastig, neem dan contact op met onze pensioenadviseur Roos Voortman.

Foto: www.Pixabay.com

Reisrechten Connect Assuradeuren

Verzekeringsmaatschappijen en intermediairs merken dat er onduidelijkheid heerst over de reisrechten van hun klanten. Voor veel mensen kan de geplande vakantie namelijk niet doorgaan vanwege het coronavirus. Connect Assuradeuren heeft de rechten van hun klanten op een rijtje gezet.

Negatief reisadvies

Als u uw reis wilt annuleren vanwege negatief reisadvies neemt Connect alleen nog reizen in behandeling met een vetrekdatum binnen 14 dagen voor vertrek. Dit geldt echter alleen als het reisadvies nog steeds negatief is en de reis dus niet door kan gaan. Wanneer de reisorganisatie geen volledige reissom, een voucher of gelegenheid tot omboeken geeft moet u hier een schriftelijk bewijs van insturen. Daarnaast geldt nog dat u de reis hebt geboekt toen er nog geen negatief reisadvies was en u de annuleringsverzekering op tijd heeft afgesloten. Deze punten zijn gesteld omdat de situatie rondom de ontwikkeling van het coronavirus nog te onzeker is. Daarom kan Connect de situatie alleen beoordelen binnen een vertrekdatum van 14 dagen.

Annuleren

Wanneer uw reisorganisatie de reis geannuleerd heeft en een voucher of omboekmogelijkheid heeft aangeboden, maar u deze heeft geweigerd, geldt er geen dekking onder de annuleringsverzekering. Wanneer u de reis zelf heeft geannuleerd vanwege negatief reisadvies biedt Connect dekking onder de annuleringsverzekering wanneer er voldaan is aan de bovengenoemde punten. Wanneer u reis buiten de 14 dagen van de vertrekdatum ligt neemt Connect de annuleringen vooralsnog niet in behandeling. Er kan pas gebruik worden gemaakt van de annuleringsverzekering als er schade is, of is geweest. U kunt opnieuw contact opnemen als er binnen 14 dagen voor vertrek nog steeds kleurcode oranje of rood geldt. Dan worden de annuleringskosten alsnog vergoedt. Wanneer er dan géén negatief reisadvies meer geldt, vergoed Connect niets.

Restbetaling

Veel consumenten bevinden zich in een situatie waarin er 6 weken voor vertrek nog een restbetaling moet worden overgemaakt naar de reisorganisatie. Echter zijn bij veel (grote) reisorganisaties de standaard voorwaarden inmiddels aangepast. U hoeft nu vaak pas 2 weken van tevoren de restbetaling te volbrengen. Kijk hiervoor goed op de betreffende sites voor de juiste informatie. Wanneer u de restbetaling niet overmaakt wordt de reis door de reisorganisatie geannuleerd vanwege het niet voldoen van de betaalverplichting. Er is dan geen dekking. De reisorganisatie heeft de reis geannuleerd vanwege een gebeurtenis die niet verzekerd is.

Voor verdere vragen kun u contact opnemen met onze adviseurs.

Tel: 0546-535020 / E-mail: info@levers-terbraak.nl

Foto: www.Pixabay.com

Aansprakelijkheid – een elektrische fiets van de zaak

Een elektrische fiets is een motorrijtuig. Voor motorrijtuigen geldt een verkeringsplicht op basis van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. Sinds 2006 is de wettelijke verplichting voor fietsen met trapondersteuning afgeschaft. Dit betekent dat je niet wettelijk verplicht bent om een fiets met trapondersteuning te verzekeren De voorwaarde is wel dat de trapondersteuning van de elobike (elektrische fiets) stopt bij een snelheid van 25 kilometer per uur. De berijder van een elobike kan wel aansprakelijk zijn voor schade die met de elobike wordt veroorzaakt. Er is dan sprake van schade veroorzaakt met een motorrijtuig en dat is standaard uitgesloten op een Aansprakelijkheidsverzekering particulier. Bijna alle AVP-verzekeraars hebben op advies van het Verbond van Verzekeraars de uitsluiting met betrekking tot schade veroorzaakt met motorrijtuigen aangepast en bieden wel dekking voor schade veroorzaakt met elobikes. Voor zogeheten speed pedelecs gelden andere regels. Pedelec staat voor: Pedal Electric Cycle (pedaal elektrische fiets). Een speed pedelec (snelle elektrische fiets) is dus een fiets met elektrische trapondersteuning net als de elobike (de ‘standaard’ elektrische fiets). Die elektrische ondersteuning komt pas tot stand als op de pedalen kracht wordt uitgeoefend. Zodra je stopt met kracht uitoefenen, stopt ook de ondersteuning van de elektromotor.

Het technische verschil tussen de elobike/pedelec en de ‘speed’ pedelec is dat – met ingeschakelde trapondersteuning – de:

 • de elobike/pedelec een maximale snelheid mag bereiken van 25 kilometer per uur; en
 • de speed pedelec een maximale snelheid van 45 kilometer per uur.

Samengevat: heb je als particulier een elobike, dan is hij waarschijnlijk meeverzekerd op je AVP. Heb je een speed pedelec, dan heb je daarvoor, net als bij auto’s en bromfietsen, verzekeringsplicht.

Hoe zit het dan met elektrische fietsen (elobikes) die zakelijk worden gebruikt? Is de eigenaar/bestuurder, etc., dan ook tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd als hij met de elobike schade veroorzaakt, zoals bij particulier gebruik op de AVP? Dat is maar de vraag.

Jan van Duin gebruikt zijn elektrische fiets voor zijn woon-/werkverkeer. Dat is geen dienstreis en als hij onderweg schade toebrengt met zijn elobike, dan is dat gedekt op zijn AVP. Zijn werk op een administratie-/belastingadvieskantoor is 9 kilometer van zijn huis. Prima afstand om dagelijks met de elobike af te leggen. Op een ochtend fietst Jan met zijn elobike vanuit zijn kantoor naar een klant. Onderweg botst hij door onoplettendheid tegen een voetganger (Daan Vergouw), die een personenschade heeft, die wordt begroot op € 31.300. 

Vragen bij dit voorbeeld:

 • Is Jan aansprakelijk voor de schade?
  • Ja, hij lette niet goed op.  
 • Is de werkgever van Jan aansprakelijk?
  • Ja, want het gebeurt tijdens werktijd en dan is de werkgever ook (risico)aansprakelijk op grond van artikel 6:170 BW.
 • Is er dekking op de AVP van Jan?
  • Nee, want Jan veroorzaakt deze schade niet in zijn hoedanigheid als particulier.
 • Is er dekking voor Jan en zijn werkgever op de AVB van de werkgever als Daan Vergouw Jan en de werkgever gaat aanspreken voor de personenschade
  • Waarschijnlijk niet, want de AVB kent net als de AVP de uitsluiting voor schade met en door motorrijtuigen. Maar de AVB kent (nog?) niet de, voor de AVP wel, gebruikelijke insluiting voor elobikes.

Om te voorkomen dat hier een onbedoeld dekkingshiaat ontstaat, doet u als werkgever er verstandig aan om voor dit situaties dekking te regelen. De werkgever die elobikes aanschaft voor zijn werknemers, die daar vervolgens dienstreizen mee maken, is ook niet wettelijk verplicht deze elobikes te verzekeren. Maar verstandig is dit wel, zo blijkt uit het voorgaande.

Foto: Pixabay.com