Nieuw pensioenakkoord

Het kan je bijna niet ontgaan zijn dat het nieuwe pensioenakkoord is gesloten. Het kabinet, vakbonden en werkgevers zijn eruit en het principeakkoord is bereikt.

Maar wat wordt er nu eigenlijk aangepast? De pensioenopbouw zal meer neutraal en toekomstbestendig worden. Hierbij wordt met name gekeken naar de premies die worden ingelegd en de keuzemogelijkheden die je als deelnemer hebt binnen een pensioenregeling. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk gemaakt om van je pensioenkapitaal een bedrag (10%) ineens op te nemen. Ook gaat er gekeken worden naar de communicatie rondom het pensioen, om hier nog een verbeterslag in te maken. Zo zijn er een heel aantal actiepunten waar minister Koolmees vast aan de slag zal gaan.
Daarnaast zal de stijging van de AOW leeftijd minder snel gaan dan voorheen vastgelegd. Tot 2022 zal deze 66 jaar en 4 maanden blijven. In 2024 zal deze uitkomen op 67 jaar.

Daarnaast wordt ook gekeken naar medewerkers met zware beroepen. Doorwerken tot deze AOW leeftijd is te zwaar. Er zijn mogelijkheden bedacht om bijvoorbeeld eerder te stoppen met werken, of voor omscholing.

Foto: Pixabay

Roos Voortman – Pensioenadviseur

Roos is per 1 oktober werkzaam bij Levers Ter Braak. In onderstaande video stelt Roos zichzelf aan u voor en vertelt ze over de voordelen van een collectief pensioen. Bent u benieuwd? Kijk snel het filmpje!

Heeft u nog vragen of zou u graag met ons in contact willen komen?
Bel naar 0546-535020 of mail naar info@levers-terbraak.nl

 

Nieuwe pensioenregels vanaf 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 zijn heel kleine pensioenen komen te vervallen. Wat is nu eigenlijk zo’n heel klein pensioen? Dit is een pensioen dat € 2,- of minder bruto per jaar zou uitkeren. De reden dat dit pensioen komt te vervallen is dat de administratiekosten voor een heel klein pensioen relatief erg hoog zijn.

Daarnaast bestaat er ook het kleine pensioen. Dit pensioen keer een bruto bedrag per jaar uit dat ligt tussen de € 2,- en € 474,11. Vanaf 1 januari 2019 mag een pensioenuitvoerder die zo’n klein pensioen van jou in de boeken heeft staan deze overdragen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Op deze wijze worden al jouw kleine pensioenen samengevoegd, zodat je niet meer op veel verschillende plaatsen een pensioenpotje hebt staan. Dit overdragen kan alleen als dit klein pensioen is ontstaan op of na 1 januari 2018. Je moet hiervoor dus in 2018 uit dienst zijn getreden.
In de toekomst zal het ook mogelijk worden voor pensioenuitvoerders om kleine pensioenen die zijn ontstaan voor 1 januari 2018 over te dragen naar je nieuwe pensioenuitvoerder.

Mocht je zelf ook je pensioenpotjes samen willen voegen en wil je hierin advies? Wij helpen je graag!

Foto: Pixabay