Overname verzekeringsklanten Kroese Wevers

Per 1 januari jl. heeft Kroese Wevers besloten geen bemiddelingsdiensten meer aan te beiden op het gebied van verzekeringen. Levers ter Braak heeft de klanten met een collectief pensioen, verzuimverzekeringen, WGA hiaatverzekeringen en AOV’s per deze datum overgenomen.

Foto: Pixabay

Samenwerking Levers-ter Braak en Connect

Onlangs heeft u van ons bericht ontvangen over de samenwerking tussen Levers ter Braak en Connect Assuradeuren. Connect is een coöperatie waarin 26 assurantiekantoren verspreid over Nederland samenwerken om schaalvoordelen en efficiëntie te behalen op allerlei gebieden. Het belangrijkste is echter een polis met goede voorwaarden, een juiste premie en bij schade een snelle afhandeling. Doordat Connect voor diverse verzekeraars het polis beheer en de administratie verzorgt kunnen wij snel offreren, aanvragen en polissen opmaken. U heeft snel en duidelijk een overzicht van al uw verzekeringen en kunt hierbij gebruik maken van de laatste technische ontwikkelingen zoals het gebruik van Apps’! De overgang van uw polissen naar Connect is in volle gang zoals u wellicht hebt gemerkt. Mochten er vragen zijn dan kunt u ons altijd bellen.

Even voorstellen – Eric Pastoor

Ik ben Eric Pastoor en per 1 maart jl. werkzaam bij Levers ter Braak als relatiebeheer zakelijk schade. Ik woon in Harbrinkhoek, ben getrouwd met Lotte en mag in mijn vrije tijd graag schaatsen en wielrennen. Als relatiebeheer zakelijk schade hou ik mij bezig met risico management. Dus het in kaart brengen welke risico’s een bedrijf loopt. Aan de hand van een risico inventarisatie kijken we dan samen met de relatie welke risico’s verzekerd dienen te worden en welke niet. Belangrijk vervolg onderdeel is het volgen van de clausules die op de polissen van toepassing zijn en het aanvragen van taxaties. Wij laten niets aan het toeval over zodat u bij schade geen zorgen hoeft te hebben!

Geen RI&E? Dat kan nadelige gevolgen hebben!

Volgens de Arbobanlans 2018 beschikt slechts 45% van de organisaties met personeel over een risico-inventarisatie en evaluatie. Geen goede zaak want het ontbreken van een RI&E kan een flinke boete opleveren en bovendien effect hebben nop de uitkering bij een eventuele schadeclaim op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. (AVB).

In welke sector u ook actief bent, als werkgever bent u verantwoordelijk voor veilige arbeidsomstandigheden. Met behulp van een RI&E kunt u dit borgen. Dit is goed voor u als werkgever, maar zeker ook goed voor uw werknemers. Zij kunnen veilig, gezond en gemotiveerd hun werk uitvoeren. Een ongeluk zit in een klein hoekje en juist een RI&E maakt u attent op die kleine hoekjes van uw organisatie. Op de site www.rie.nl kunt u veel informatie vinden. Wilt u meer weten over dit onderwerp, bel dan Met Jarno Kotte of Ronnie Haarman over dit onderwerp.

Foto: Pixabay

DE AVG en Cyberrisk.

De AVG is ontwikkeld om de rechten inzake gegevensbescherming voor personen te waarborgen. Dus als uw bedrijf persoonsgegevens verwerkt heeft u te maken met de vereisten van de AVG.

Als er inbreuk gemaakt wordt op uw persoonsgegevens waarbij verlies, vernietiging, wijzigingen, onbevoegde openbaarmaking of openbaarmaking van persoonsgegevens volgt zal de reputatieschade, financieel verlies, vertrouwelijkheid of enig ander nadeel enorm zijn.

Maar 100% veilig bestaat ook niet.

Cybercrime is de afgelopen jaren een steeds groter probleem geworden. Onze computer en internet zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse bedrijfsleven. Meer dan ooit bent u afhankelijk van uw data en uw systemen. Financiële gegevens, klantadressen, creditcarddata tot en met medische informatie. Een inbreuk op een van deze onderdelen heeft vrijwel altijd gevolgen voor uw bedrijf.

Alleen al de boetes voor niet naleving van de AVG zijn maximaal 4% van uw omzet voor de meest ernstige inbreuken of 2% voor zaken waar administratieve fouten zijn gemaakt.

Met een Cyberrisk verzekering kunnen wij u met een volledig pakket toch goed verzekeren tegen al deze risico’s. Ook de boetes!!

 

Foto: Pixabay

VVE’s moeten verplicht gaan sparen

Vele appartementseigenaren hebben te maken met een zogenaamde slapende VVE. Dit zijn VVE’s die niet actief zijn en geen onderhoudstaken uitvoeren. Vanaf 2017 verbindt de wetgever zware consequenties aan dit gebrek aan activiteit.

Officieel hebben deze eigenaren volgens de wet al een spaarplicht, maar vanaf 2017 kent de wet concrete minimumbedragen. De helft van de 121 duizend vve’s blijkt geen geld te reserveren voor toekomstige uitgaven. Bij veel woonblokken heeft dat geleid tot achterstallig onderhoud, omdat eigenaren niet in staat zijn om onverwacht hoge onderhoudskosten op te hoesten.

Vanaf 2017 dienen vve om jaarlijks een half procent van de herbouwwaarde te sparen. De herbouwwaarde van het gebouw is het benodigde bedrag om de woning weer op te bouwen in dezelfde staat na bijvoorbeeld een brand.

Wanneer vve’s een professioneel onderhoudsplan opstellen kan dit plan leidend zijn. Dat betekend dat deze vve’s mogen afwijken van de wettelijke minimumbedragen. De wet biedt ook voordelen aan huizenbezitters. Eigenaren die geld willen reserveren, kunnen met deze wet in de hand makkelijker hun weigerachtige buren meekrijgen.

 

Wanneer heb ik recht op een externe advocaat?

Wat is nou eigenlijk een rechtsbijstandverzekering precies? Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die de proceskosten en kosten van juridische en andere deskundige bijstand dekt bij gevallen die in de polisvoorwaarden worden genoemd. Dit klinkt heel simpel, maar toch zijn er vaak wat onduidelijkheden over de opties die je hebt als klant. Een vraag die vaak wordt gesteld is de vraag wanneer je nou precies recht hebt op een externe advocaat oftewel juridische dienstverlener. Wanneer heb je dus een vrije advocaatkeuze?

Vrije advocaatkeuze

Rechtsbijstandsverzekeraars hebben zelf advocaten en hun eigen juristen in dienst, deze kunnen jou ondersteunen bij jouw conflict terwijl je gebruik maakt van je rechtsbijstandverzekering.

Op 7 november 2013 werd er door het Europese Hof een uitspraak gedaan over de rechtsbijstand. Het Europese Hof bepaalde dat een verzekerde altijd zelf zijn advocaat mag kiezen als er een procedure voor de rechter gevoerd moet worden. Door deze uitspraak heb je dus recht op vrije advocaatkeuze bij een conflict.

Haken en ogen

Externe juridische dienstverleners zijn vaak aanzienlijk duurder dan de door de verzekeraar in dienst genomen juridische dienstverleners. Het gevolg hiervan is dat de maximale vergoeding bij de keuze voor externe juridische dienstverlening aanzienlijk lager is dan bij het gebruik van interne juridische dienstverlening. Daarnaast hanteert de maatschappij hierbij ook een eigen risico. De exacte bedragen verschillen per maatschappij, daarom is het goed om hierover, al dan niet met uw financieel adviseur, na te denken voordat u gebruik wil maken van uw vrije advocaatkeuze.

Waar u op moet letten

Ook al maakt u gebruik van een externe advocaat, de regie over de gehele procedure blijft in handen van uw verzekeraar. Het is dan ook verstandig om eerst met uw verzekeraar of financieel adviseur te overleggen. Voor het inschakelen van een externe juridische dienstverlener is er namelijk toestemming van de verzekeraar vereist. Als u dit niet doet, worden de kosten niet vergoed.

Kortom u heeft als verzekeringsnemer recht op het kiezen van een externe advocaat. U moet wel in acht nemen dat er dan sprake is van een lagere vergoeding en een eigen risico. Daarnaast moet u wel toestemming vragen aan u rechtsbijstandsverzekeraar, omdat zij de regie over de procedure wel in handen houden.