Eerste hulp bij uw vrijvallende lijfrente of koopsompolis

Heeft u een lijfrente die binnenkort vrijvalt dan moet u beslissingen gaan nemen. Aan de hand van een aantal vragen die u dient te beantwoorden worden de mogelijkheden snel duidelijk.

Zeker toen er nog grote verschillen waren tussen de belastingtarieven en de fiscale beperkingen gering, was een lijfrenteverzekering of koopsompolis een goede manier om fiscaal vriendelijke geld voor later op te bouwen. Inmiddels hebben we een nieuw regime met andere maar ook minder flexibele regels.

Omdat niet iedereen de fiscale bomen door het lijfrentebos ziet nemen we u aan de hand mee en kijken we aan de hand van een aantal vragen wat in uw situatie de beste oplossing is voor uw vrijvallende lijfrentekapitaal. Met name voor oud-regimepolissen zijn er aardige schenkingsconstructies te bedenken. Daarnaast biedt de bancaire variant weer meer zekerheden en blijft het kapitaal nu overlijden bij de erfgenamen. Een afspraak met een van onze erkende financieel adviseurs zal u veel duidelijkheid en voordeel opleveren!

Afbeelding: www.Pexels.com

 

 

PENSIOENSTELSEL OP DE SCHOP

Nu de FNV voor het pensioenakkoord heeft gestemd zal het huidige pensioenstelsel een ingrijpende verandering ondervinden. De nieuwe regels gaan namelijk voor alle pensioenen gelden.  Vanaf 1 januari 2022 gaat het nieuwe pensioenstelsel in. Wel is het nodig dat vóór die tijd het wetsontwerp door de Tweede én Eerste kamer  geaccepteerd is. Pensioenfondsen moeten uiterlijk per 1 januari 2026 zijn overgestapt.

Nieuwe pensioenstelsel

In het nieuwe pensioenstelsel is het niet meer nodig gebruik te maken van rekenrente en een dekkingsgraad. Pensioenen en uitkeringen zullen eerder meebewegen met de stand van de economie dan dat nu het geval is. Wanneer het dan economisch minder gaat, zal dit ook sneller te merken zijn. Wel zullen mee- en tegenvallers minder zwaar meewegen naarmate mensen ouder zijn. De premie voor pensioen schommelt niet en is dan ook voor alle leeftijden gelijk. Daarmee levert de pensioenpremie minder extra pensioen op naarmate een werknemer ouder wordt.

Afspraken pensioenakkoord

Naast de aanpassingen van het pensioenstelsel, bevat het pensioenakkoord ook afspraken over de AOW-leeftijd.

 • 2020 en 2021: 66 jaar en 4 maanden
 • 2022: 66 jaar en 7 maanden
 • 2023: 66 jaar en 10 maanden
 • 2024: 67 jaar

Vanaf 2025 is de stijging van de AOW-leeftijd afhankelijk van de levensverwachting: per jaar dat we langer leven stijgt de AOW-leeftijd met 8 maanden.

Daarnaast bevat het pensioenakkoord ook afspraken over zware beroepen. Met het oog op zware beroepen wordt vanaf 2021 een vertrekregeling tijdelijk mogelijk zonder boete voor de werkgever, zodat werknemers eerder kunnen stoppen met werken. De regeling mag maximaal 3 jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd ingaan. De uitkering is maximaal circa €21.000. Dit wordt verder op Cao-niveau afgesproken (op dit moment in circa 10 Cao’s).

Heeft u vragen? Neem dat gerust contact op met onze pensioenadviseur Roos Voortman.
Contactgegevens: 0546-535020 of info@levers-terbraak.nl

Afbeelding: www.pixabay.com
Bron: www.fiscalert.nl www.asr.nl

 

 

 

ANDERS WERKEN BRENGT OOK ANDERE RISICO’S MET ZICH MEE

Goed nieuws voor de horeca, sinds 1 juli geldt er namelijk geen maximum meer voor het aantal bezoekers. In de crisis zijn veel horecaondernemers online diensten gaan bieden, denk bijvoorbeeld aan het bestellen van maaltijden of het reserveren van een tafel. Deze veranderingen brengen ook nieuwe risico’s met zich mee.

Online

Tijdens de coronacrisis zijn veel horecaondernemingen begonnen met het online bestellen en bezorgen van maaltijden. Naast auto’s worden er ook veel e-bikes ingezet voor het bezorgen van deze maaltijden.

Tegenwoordig is er een speciale mogelijkheid voor horecabedrijven om het aansprakelijkheidsrisico van e-bikes (tot 25 km per uur) mee te verzekeren op de AVB. U kunt maximaal 20 e-bikes meeverzekeren.

Sinds 1 juni werken veel horecabedrijven met reservaties, dit gebeurt vaak via de website. Op deze manier wordt er online data verzameld van de klant, de verantwoordelijkheid van de veiligheid hiervan ligt bij de horecaeigenaar. Het cyberrisico neemt dan ook explosief toe de afgelopen maanden. In mei 2020 bedroeg de groei van het aantal cyberdelicten 383% ten opzicht van vorig jaar.

Re-integratie

Voor zieke werknemers kan het re-integratieproces door de coronamaatregelen stil komen te liggen of enige vertraging oplopen. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf noodgedwongen gesloten is geweest of omdat werknemers geen fysiek passende werkzaamheden meer kunnen uitvoeren vanwege werkvermindering. Zorg ervoor dat u het re-integratiedossier altijd goed op orde houdt, dit om een boete van het UWV te voorkomen vanwege het niet voldoen aan poortwachter eisen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze adviseur(s).
Contactgegevens: 0546-535020/ info@levers-terbraak.nl

Afbeelding: Pixabay.com
Bron: www.goudse.nl

 

 

 

NIEUWE HUISSTIJL

De afgelopen weken heeft Levers ter Braak in samenwerking met Kracht Concept & Creatie een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Ons logo heeft een opfrisbeurt ondergaan en onze communicatiemiddelen zijn in een nieuw jasje gestoken.

Wat vooral in het oog springt is de nieuwe frisse kleur groen, die zorgt voor een beter leesbaar logo en goed in balans is met de bestaande blauwe kleur. Een eigentijds vormgegeven huisstijl met een nieuw lettertype heeft gezorgd voor een beter herkenbare identiteit van Levers ter Braak.

Misschien heeft u onze nieuwe vlaggen en zuil langs de Wierdensestraat al gezien, of onze raambestickering op het pand. Ook zijn onze website, social media kanalen en drukwerk zoals briefpapier, visitekaarten en mappen vernieuwd.

 

 

 

Verduurzamen van uw woning? De kosten en de besparingen!

Veel woningeigenaren zijn bezig of denken na over het verduurzamen van hun woning. Een goede manier om rendement te halen, helpen met duurzaamheid en een goede investering aan uw woning v.w.b. de waardeontwikkeling.

In het bijgaande overzicht van BLG Wonen treft u een uitzeenzetting aan. U zit hier wat de kosten zijn van de verschillende maatregelen, de BTW teruggave en niet geheel onbelangrijk, de gemiddelde besparing per jaar van uw woning. Het overzicht werkt simpel: allereerst bepaalt u het bouwjaar van de woning, hierna uw woningtype en vervolgens de maatregelen die u wenst te gaan nemen.

De financierbaarheid (Hypotheek) van deze maatregelen is momenteel erg gunstig. Naast de ontzettende lage rente is er een soepel acceptatiebeleid. Dus hebt u plannen voor een verbouwing in- of aan uw woning, vraag dan naar de mogelijkheden!

Klik hier voor: Overzicht BLG Wonen

Foto: www.Pixabay.com

Uw pensioen in tijden van corona

De incasso’s voor de pensioenpremies blijven gewoon doorlopen, ook tijdens deze corona crisis. Het betalen van de premies voor het pensioen is wettelijk geregeld in de Pensioenwet. Dit betekent dat er een verplichting is voor het voldoen van deze premies, u kunt hier niet zomaar mee stoppen. Uw medewerkers zouden dan namelijk pensioenopbouw mislopen.

Maar wat als u deze premies door de corona crisis niet kunt betalen?

Neem als eerste altijd contact met ons op, zodat wij kunnen overleggen met de maatschappij welke mogelijkheden er zijn. Per maatschappij wordt er anders om gegaan met deze situatie, maar ervaring leert dat er coulante mogelijkheden zijn waarbij gedacht kan worden aan een betalingsregeling.

Indien u als bedrijf gebruik kunt maken van de NOW regeling (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud) dan wordt hierbij ook een opslag uitgekeerd voor de werkgeverslasten, waaronder de pensioenpremies. Maar ook in dit geval geldt, wordt het betalen van de premie lastig, neem dan contact op met onze pensioenadviseur Roos Voortman.

Foto: www.Pixabay.com

Reisrechten Connect Assuradeuren

Verzekeringsmaatschappijen en intermediairs merken dat er onduidelijkheid heerst over de reisrechten van hun klanten. Voor veel mensen kan de geplande vakantie namelijk niet doorgaan vanwege het coronavirus. Connect Assuradeuren heeft de rechten van hun klanten op een rijtje gezet.

Negatief reisadvies

Als u uw reis wilt annuleren vanwege negatief reisadvies neemt Connect alleen nog reizen in behandeling met een vetrekdatum binnen 14 dagen voor vertrek. Dit geldt echter alleen als het reisadvies nog steeds negatief is en de reis dus niet door kan gaan. Wanneer de reisorganisatie geen volledige reissom, een voucher of gelegenheid tot omboeken geeft moet u hier een schriftelijk bewijs van insturen. Daarnaast geldt nog dat u de reis hebt geboekt toen er nog geen negatief reisadvies was en u de annuleringsverzekering op tijd heeft afgesloten. Deze punten zijn gesteld omdat de situatie rondom de ontwikkeling van het coronavirus nog te onzeker is. Daarom kan Connect de situatie alleen beoordelen binnen een vertrekdatum van 14 dagen.

Annuleren

Wanneer uw reisorganisatie de reis geannuleerd heeft en een voucher of omboekmogelijkheid heeft aangeboden, maar u deze heeft geweigerd, geldt er geen dekking onder de annuleringsverzekering. Wanneer u de reis zelf heeft geannuleerd vanwege negatief reisadvies biedt Connect dekking onder de annuleringsverzekering wanneer er voldaan is aan de bovengenoemde punten. Wanneer u reis buiten de 14 dagen van de vertrekdatum ligt neemt Connect de annuleringen vooralsnog niet in behandeling. Er kan pas gebruik worden gemaakt van de annuleringsverzekering als er schade is, of is geweest. U kunt opnieuw contact opnemen als er binnen 14 dagen voor vertrek nog steeds kleurcode oranje of rood geldt. Dan worden de annuleringskosten alsnog vergoedt. Wanneer er dan géén negatief reisadvies meer geldt, vergoed Connect niets.

Restbetaling

Veel consumenten bevinden zich in een situatie waarin er 6 weken voor vertrek nog een restbetaling moet worden overgemaakt naar de reisorganisatie. Echter zijn bij veel (grote) reisorganisaties de standaard voorwaarden inmiddels aangepast. U hoeft nu vaak pas 2 weken van tevoren de restbetaling te volbrengen. Kijk hiervoor goed op de betreffende sites voor de juiste informatie. Wanneer u de restbetaling niet overmaakt wordt de reis door de reisorganisatie geannuleerd vanwege het niet voldoen van de betaalverplichting. Er is dan geen dekking. De reisorganisatie heeft de reis geannuleerd vanwege een gebeurtenis die niet verzekerd is.

Voor verdere vragen kun u contact opnemen met onze adviseurs.

Tel: 0546-535020 / E-mail: info@levers-terbraak.nl

Foto: www.Pixabay.com

Aansprakelijkheid – een elektrische fiets van de zaak

Een elektrische fiets is een motorrijtuig. Voor motorrijtuigen geldt een verkeringsplicht op basis van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. Sinds 2006 is de wettelijke verplichting voor fietsen met trapondersteuning afgeschaft. Dit betekent dat je niet wettelijk verplicht bent om een fiets met trapondersteuning te verzekeren De voorwaarde is wel dat de trapondersteuning van de elobike (elektrische fiets) stopt bij een snelheid van 25 kilometer per uur. De berijder van een elobike kan wel aansprakelijk zijn voor schade die met de elobike wordt veroorzaakt. Er is dan sprake van schade veroorzaakt met een motorrijtuig en dat is standaard uitgesloten op een Aansprakelijkheidsverzekering particulier. Bijna alle AVP-verzekeraars hebben op advies van het Verbond van Verzekeraars de uitsluiting met betrekking tot schade veroorzaakt met motorrijtuigen aangepast en bieden wel dekking voor schade veroorzaakt met elobikes. Voor zogeheten speed pedelecs gelden andere regels. Pedelec staat voor: Pedal Electric Cycle (pedaal elektrische fiets). Een speed pedelec (snelle elektrische fiets) is dus een fiets met elektrische trapondersteuning net als de elobike (de ‘standaard’ elektrische fiets). Die elektrische ondersteuning komt pas tot stand als op de pedalen kracht wordt uitgeoefend. Zodra je stopt met kracht uitoefenen, stopt ook de ondersteuning van de elektromotor.

Het technische verschil tussen de elobike/pedelec en de ‘speed’ pedelec is dat – met ingeschakelde trapondersteuning – de:

 • de elobike/pedelec een maximale snelheid mag bereiken van 25 kilometer per uur; en
 • de speed pedelec een maximale snelheid van 45 kilometer per uur.

Samengevat: heb je als particulier een elobike, dan is hij waarschijnlijk meeverzekerd op je AVP. Heb je een speed pedelec, dan heb je daarvoor, net als bij auto’s en bromfietsen, verzekeringsplicht.

Hoe zit het dan met elektrische fietsen (elobikes) die zakelijk worden gebruikt? Is de eigenaar/bestuurder, etc., dan ook tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd als hij met de elobike schade veroorzaakt, zoals bij particulier gebruik op de AVP? Dat is maar de vraag.

Jan van Duin gebruikt zijn elektrische fiets voor zijn woon-/werkverkeer. Dat is geen dienstreis en als hij onderweg schade toebrengt met zijn elobike, dan is dat gedekt op zijn AVP. Zijn werk op een administratie-/belastingadvieskantoor is 9 kilometer van zijn huis. Prima afstand om dagelijks met de elobike af te leggen. Op een ochtend fietst Jan met zijn elobike vanuit zijn kantoor naar een klant. Onderweg botst hij door onoplettendheid tegen een voetganger (Daan Vergouw), die een personenschade heeft, die wordt begroot op € 31.300. 

Vragen bij dit voorbeeld:

 • Is Jan aansprakelijk voor de schade?
  • Ja, hij lette niet goed op.  
 • Is de werkgever van Jan aansprakelijk?
  • Ja, want het gebeurt tijdens werktijd en dan is de werkgever ook (risico)aansprakelijk op grond van artikel 6:170 BW.
 • Is er dekking op de AVP van Jan?
  • Nee, want Jan veroorzaakt deze schade niet in zijn hoedanigheid als particulier.
 • Is er dekking voor Jan en zijn werkgever op de AVB van de werkgever als Daan Vergouw Jan en de werkgever gaat aanspreken voor de personenschade
  • Waarschijnlijk niet, want de AVB kent net als de AVP de uitsluiting voor schade met en door motorrijtuigen. Maar de AVB kent (nog?) niet de, voor de AVP wel, gebruikelijke insluiting voor elobikes.

Om te voorkomen dat hier een onbedoeld dekkingshiaat ontstaat, doet u als werkgever er verstandig aan om voor dit situaties dekking te regelen. De werkgever die elobikes aanschaft voor zijn werknemers, die daar vervolgens dienstreizen mee maken, is ook niet wettelijk verplicht deze elobikes te verzekeren. Maar verstandig is dit wel, zo blijkt uit het voorgaande.

Foto: Pixabay.com

Ziekteverzuim

Volgens het CBS is het ziekteverzuim in 15 jaar niet zo hoog geweest als dit jaar. Geen fijn signaal voor werkgevers want de kosten bedragen ruim € 200 per dag. Voornamelijk de gezondheidszorg en industrie scoren slecht met een verzuimpercentage van boven de 6%. Psychische klachten zijn de meest voorkomende redenen.

Wat kunt u doen om ziekteverzuim  en dus de premie zoveel mogelijk te beperken: 
1. Stel samen met een preventiemedewerker een Risico Inventarisatie en Evaluatie op en zorg voor een gezonde werkomgeving.
2. Let extra op signalen van ziekte zoals, vermoeidheid, weinig structuur meer en slecht concentreren.
3. Eigen werktijden laten bepalen indien de werkzaamheden dit toelaten.
4. Organiseer een sporttoernooi of biedt een sportabonnement aan bij een sportschool in de buurt.
5. Vraag werknemers of ze lekker in hun vel zitten of ergens behoefte aan hebben.

Wordt uw medewerker toch ziek of kan hij/zij door een ongeval niet werken dan biedt een verzuimverzekering hiervoor dekking. Als werkgever moet u het loon maximaal 104 weken doorbetalen. Dit geldt voor alle medewerkers die bij u op de loonlijst staan. Ook medewerkers met een tijdelijk contract. Als werkgever kunt u zelf bepalen welk deel van de loonkosten u wilt verzekeren. Dit kan 100% zijn plus alle werkgeverslaten of een bepaald percentage van de loonsom omdat u een deel voor eigen risico neemt. Van uw medewerkers wordt geen medische informatie opgevraagd. Arbeidsongeschikte medewerkers kunnen worden aangemeld zodra zij langer dan 4 weken zijn hersteld. Om aan de wet verbetering poortwachter te voldoen moet u een contract afsluiten met een verzuimbegeleider. Samen met de werkgever zorgt de verzuim begeleider ervoor dat de zieke werknemer  zo snel mogelijk en verantwoord aan het werk kan.

Wilt u weten of het in uw situatie verstandig is om een ziekteverzuimverzekering af te sluiten en welke vorm het beste bij uw bedrijf past? Bel voor een afspraak met Ronnie Haarman of Jarno Kotte.

Foto: Pixabay.com

Klant aan het woord – Felloo

Wij zijn een grote landelijke aanbieder van informatie- en communicatieoplossingen, waar Twentse kernwaarden hoog in het vaandel staan. Vanuit de missie Challenge The Cloud dagen wij organisaties uit het maximale uit haar informatie- en communicatie omgeving te halen. Door verschillende specialistische teams op het gebied van werkplekken, telefonie, security, verbindingen, printing en document management heeft Felloo de mogelijkheid om snel te anticiperen op de (informatie- communicatie) technologie van de toekomst.

Onze diensten zorgen niet alleen voor kostenbesparing maar ook voor meer efficiëntie in uw bedrijfsprocessen. Als je op het kantoor van Felloo bent aan de Twentepoort 22 in Almelo ervaar je direct de plezierige werksfeer en de betrokken medewerkers die altijd op de hoogte zijn van de laatste technische ontwikkelingen. Felloo staat bekend om van complexe vraagstukken, begrijpelijke bedrijfsoplossingen te maken. Na de oprichting in 2011 zijn wij gegroeid tot 75 personeelsleden en hebben we de laatste 5 jaar de FD Gazellen award gewonnen. Als u meer wilt weten over Felloo kunt u klikken op de deze link. Hopelijk mogen wij u in de toekomst ook succesvol ondersteunen!

Volgens eigenaar Enrico Grobben van Felloo, “het is belangrijk voor ons op het gebied van risicomanagement juist en professioneel ondersteund te worden. Dit doen we met de specialisten van Levers ter Braak die verder kijken dan alleen een lage premie en een polis. Juist de ondersteuning bij voorwaarden en de te hanteren clausules die verzekeraars eisen is hun expertise essentieel.  De korte lijnen en specifieke kennis van de assurantiemarkt maakt dat de medewerkers van Levers ter Braak onze ideale partners zijn”.