Geen RI&E? Dat kan nadelige gevolgen hebben!

Volgens de Arbobanlans 2018 beschikt slechts 45% van de organisaties met personeel over een risico-inventarisatie en evaluatie. Geen goede zaak want het ontbreken van een RI&E kan een flinke boete opleveren en bovendien effect hebben nop de uitkering bij een eventuele schadeclaim op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. (AVB).

In welke sector u ook actief bent, als werkgever bent u verantwoordelijk voor veilige arbeidsomstandigheden. Met behulp van een RI&E kunt u dit borgen. Dit is goed voor u als werkgever, maar zeker ook goed voor uw werknemers. Zij kunnen veilig, gezond en gemotiveerd hun werk uitvoeren. Een ongeluk zit in een klein hoekje en juist een RI&E maakt u attent op die kleine hoekjes van uw organisatie. Op de site www.rie.nl kunt u veel informatie vinden. Wilt u meer weten over dit onderwerp, bel dan Met Jarno Kotte of Ronnie Haarman over dit onderwerp.

Foto: Pixabay