Het erfrechtplan

TESTAMENT

Meer dan 60% van de Nederlanders heeft geen testament. Eén van de oorzaken is de gedachte dat er niets te verdelen valt. Veelal klopt dit niet. Veel mensen hebben een eigen woning zonder of met een relatief lage hypotheek. Daarnaast sluit nagenoeg iedereen bij het afsluiten van een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering af. Deze verzekering keert een kapitaal uit bij overlijden. De overwaarde van de woning en de uitkering van de risicoverzekering valt in de nalatenschap en hierover zal erfbelasting betaald moeten worden. Een opvullegaat opgenomen in het testament kan een dergelijke erfbelasting voorkomen.

De laatste tijd lees je ook steeds meer over het levenstestament. Bij een levenstestament neem je zaken op die van belang zijn wanneer iemand wilsonbekwaam wordt, bijvoorbeeld door een ziekte. Je neemt dan Aaltje en Berend hebben twee kinderen, een kleinkind en een woning waarvan het overgrote deel is afgelost. Ze hebben daardoor een vermogen van zo’n €300.000 (spaargeld en overwaarde). Het overgrote deel van dat vermogen (€295.000) zit ‘vast’ in de stenen.
op wie de volmacht bij wilsonbekwaamheid krijgt en hoe deze volmacht er uit moet komen te zien. Maar er staat meer in. Zo is het mogelijk om een medische verklaring op te nemen. Daarin staan bijvoorbeeld zaken als een euthanasieverklaring en/of een reanimatieverklaring.

Wilt u meer informatie of wilt een vrijblijvende afspraak, neem dan contact met ons op. Wij helpen u en zoomen in op uw persoonlijke situatie. Dit doen we op een heldere en eenvoudige manier zodat iedereen het begrijpt. Dit kan bij ons op kantoor of bij u thuis aan de keukentafel.

Waarom een testament: slechts één voorbeeld uit de dagelijkse praktijk

Aaltje en Berend hebben twee kinderen, een kleinkind en een woning waarvan het overgrote deel is afgelost. Ze hebben daardoor een vermogen van zo’n €300.000 (spaargeld en overwaarde). Het overgrote deel van dat vermogen (€295.000) zit ‘vast’ in de stenen.

Berend komt te overlijden. Er is wel een langstlevende testament, maar zonder opvullegaat.

Wat gebeurt er?
Het vermogen is €300.000. De helft is van Aaltje, de andere helft is de nalatenschap en wordt evenredig verdeeld over de 2 kinderen en Aaltje. Ieder ontvangt €50.000 (€150.000 : 3)

Te betalen erfbelasting:

 

 

 


Omdat er een langstlevende testament is dient Aaltje bij overlijden van Berend €6.000 erfbelasting te betalen. (Ze houdt immers het totale vermogen en krijgt een schuld ten opzichte van de kinderen. Het zou niet reëel zijn de erfbelasting bij de kinderen te verhalen.) Ze heeft slechts €5.000 op de spaarrekening en hiervan moet de uitvaart ook nog betaald worden. De rest zit in de overwaarde van de woning.

Wat doet het opvullegaat?
Met het opvullegaat kun je bij het eerste overlijden de nalatenschap naar eigen keuze verdelen over de erfgenamen. Dit levert de onderstaande mogelijke verdeling op:

 

 


Opmerking:

Het opvullegaat betekent niet dat er geen erfbelasting betaald wordt. Bij overlijden van Aaltje dient er alsnog over het vermogen van Aaltje afgerekend te worden. De kinderen hebben dan echter de mogelijkheid de woning te verkopen.

Waarom een levenstestament: slechts één voorbeeld uit de dagelijkse praktijk
Aaltje en Berend hebben twee kinderen, een kleinkind en een woning waarvan het overgrote deel is afgelost. Ze hebben daardoor een vermogen van zo’n €300.000 (spaargeld en overwaarde). Het overgrote deel van dat vermogen (€295.000) zit ‘vast’ in de stenen.

Berend wordt dement en gaat naar een zorginstelling.
Aaltje vindt de woning in haar eentje te groot en wil deze verkopen om zelf een huurappartement te betrekken. Een deel van de overwaarde van de woning wil ze aan haar kinderen schenken.

Wat gebeurt er?

Berend wordt vanwege zijn dementie wilsonbekwaam.
Omdat Aaltje en Berend in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, moeten beide tekenen voor het verkopen van de woning en het doen van schenkingen. Omdat Berend dement is zal er een beschermingsbewind of curatele aangevraagd moeten worden bij de kantonrechter. Dit duurt minstens 4 weken. Daarna moet Aaltje de verkoop van de woning en de schenkingen wederom voorleggen aan de kantonrechter (wederom 4 weken). De verkoop van de woning is goed te verdedigen en zal waarschijnlijk wel goedgekeurd worden, maar het schenken aan de kinderen zal lastiger worden omdat er geen schenkingstraditie is binnen dit gezin.
Veel vervelender nog; Aaltje moet jaarlijks haar rekeningen voorleggen aan de rechter.

Deze situatie had voorkomen kunnen worden door een levenstestament. In zo’n document wordt bijvoorbeeld opgenomen wie de volmacht krijgt bij wilsonbekwaamheid en hoe deze volmacht er uit moet zien. Maar er staat meer in. Zo is het mogelijk om een medische verklaring op te nemen. Daarin staan bijvoorbeeld zaken als een euthanasieverklaring en/of een reanimatieverklaring.

Foto: Pixabay.com