De hypotheek- en huizenmarkt

Het zal u niet ontgaan zij dat de huizenmarkt in een snel tempo veranderd. Hiervoor zijn een drietal oorzaken aan te wijzen:

1. Het woningaanbod stijgt. Een goede zaak want kopers kunnen uit meer woningen kiezen.
2. De woningprijzen dalen. Dat is ook een goede ontwikkeling want voor starters werd een woning onbereikbaar.
3. De hypotheekrente is gestegen. De rente op zowel de geldmarkt (korte rente tot 2 jaar) als de kapitaalmarktrente is gestegen.

Hierdoor kunnen kopers van woningen minder hypotheek krijgen. Minder hypotheek betekend ook minder bieden op een te koop staande woning.

Het aantal verkochte woningen is naar verwachting in 2023 hetzelfde als in 2022 namelijk zo’n 190.000 a 195.000 stuks. Nieuwbouw zal ook moeizaam blijven. De ambitie van minister Hugo de Jonge om 900.000 nieuwe woningen te bouwen zijn erg ambitieus. Dit heeft weer te maken met de volgende uitdagingen:

1. Dreigende bouwstops als gevolg van de stikstofuitspraak van de Raad van State.
2. De uitgifte van bouwvergunningen gaat moeizaam door de vele juridische procedures.
3. Investeerders zien op tegen de hoge grondkosten.
4. Een gebrek aan vakmensen.

De leennormen voor hypotheken gaan naar beneden. Dit houdt in dat geldnemers minder kunnen lenen dan in 2022. Hoe de rente zich gaat ontwikkelen is op dit moment niets van te zeggen. Indien de rente verder gaat stijgen dan heeft dit ook een negatief effect op het maximaal te lenen bedrag.

Het gemiddelde inkomen in Nederland gaat wel omhoog. Dit is dan weer positief voor het maximaal te lenen hypotheekbedrag.

Verder is Nederland massaal aan het verduurzamen van de woning begonnen. Zonnepanelen, warmtepompen, isolatie maatregelen en zonneboilers. Veel woningeigenaren nemen hiervoor een geldlening op om hiermee de aankoop te financieren. Tegenover de wat hogere maandlasten voor de hypotheek staan de lagere maandelijkse lasten voor energie. Onze hypotheekadviseurs kunnen snel inzichtelijk maken wat de kosten en de opbrengsten zijn!

De Wet toekomst pensioenen en de stand van zaken

Je hebt in de afgelopen periode vast iets gehoord of gelezen over de veranderingen op pensioengebied die eraan zitten te komen. Ons pensioenstelsel wijzigt ingrijpend, iedere Nederlander die pensioen opbouwt of pensioen gaat opbouwen krijgt daarmee te maken.

De Wet toekomst pensioenen moderniseert ons pensioenstelsel. Dit is nodig omdat de wereld van nu er anders uitziet dan in de jaren 50 van de vorige eeuw toen ons pensioenstelsel vorm kreeg. De arbeidsmarkt functioneert nu anders en de rentestand was in de afgelopen jaren historisch laag waardoor pensioenen niet geïndexeerd konden worden. Bovendien is de bevolkingsopbouw nu heel anders dan toen. Er zijn steeds minder werkenden ten opzichte van het aantal gepensioneerden. Dit maakt pensioen nu hartstikke duur. Tijd voor verandering dus. In mei 2019 bereikten de sociale partners (werkgevers en werknemers) een akkoord op hoofdlijnen. Dit akkoord moet worden uitgewerkt in de wet. Het wetsvoorstel hiertoe wordt in deze periode behandeld in de Tweede Kamer.

Dit is een complexe operatie en het gaat om heel veel geld (meer dan 1.500 miljard euro). De complexiteit blijkt ook uit het feit dat het wetsvoorstel om het pensioenstelsel te veranderen artikel voor artikel is behandeld inde Tweede Kamer. Op 22 december jongstleden is het voorstel aangenomen. Het is nu aan de leden van de Eerste Kamer om het wetsvoorstel aan te nemen. Behalve complexe berekeningen en afwegingen spelen ook politieke belangen een rol in de besluitvorming. De verwachting is dat de Eerste Kamer zal instemmen.

De ingangsdatum van de nieuwe regels is vastgesteld op 01-07-2023. Als de nieuwe regels gelden, moeten alle pensioenregelingen worden aangepast. Vervolgens is er tijd tot 01-01-2027 om de pensioenregeling aan de nieuw regels te laten voldoen. Het is met name voor werkgevers die een premieregeling met premiestaffel voeren en voor werkgevers met een middelloonregeling aan te raden om voor 01-07 aanstaande de inhoud van de pensioenregeling te heroverwegen. De mogelijkheden om de regeling aan te passen zijn nu groter dan straks, als de nieuwe regels gelden.

Alle werkgevers die pensioen hebben toegezegd aan hun werknemers, of deze nu wordt uitgevoerd door een pensioenfonds, een verzekeraar of een PPI, zullen de pensioenregeling moeten aanpassen. Dit kan pas als de deelnemers aan de regeling (de werknemers) hiermee instemmen. Werk aan de winkel dus. Wij zullen werkgevers en werknemers bijstaan zodat bewuste keuzes worden gemaakt voor een toekomstbestendig en passend pensioen.

Vragen? Neem dan gerust contact op met peter.wensink@ltbwensinkpensioen.nl of bel naar 0546-769116.

Vanaf 2023 groot aantal klanten LTB aangesloten bij Vality

Vanaf 2023 zijn een groot aantal klanten van Levers ter Braak aangesloten bij Vality. Vality staat voor preventief verzuim. Maar wie zijn zij eigenlijk?

“Vality is ontstaan vanuit onvrede over de standaard werkwijze in ‘verzuimland’. Logge organisaties, onpersoonlijke trajecten en lange wachttijden zijn ons, en onze klanten, een doorn in het oog”, licht Claudia Westerink van Vality toe.

“Zeventig procent van het verzuim heeft een niet medische achtergrond. Er is vaak iets heel anders aan de hand. Mensen zijn mantelzorger en dat breekt ze op, ze liggen in scheiding, ze hebben financiële problemen of het loopt op het werk niet lekker.” Juist daarom ligt bij Vality de focus op het voorkomen van verzuim in plaats van op verzuimbegeleiding. Het bedrijf biedt klanten een providersboog. “Dat betekent dat er binnen 24 uur professionals voor je klaarstaan. Bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon, fysiotherapeut, financieel adviseur of jurist. Als er toch iemand uitvalt dan wordt diegene gezien door een van de bedrijfsartsen of casemanagers.”

Een duurzame manier van HR-beleid dus. “Wij kennen onze klanten. Samen met hen zorgen we ervoor dat er signalerend vermogen is. Het is heel meetbaar wat we doen. Voor een grote klant met 2.000 medewerkers ging het verzuim van 10 naar 6,7 %. Dat scheelt echt heel veel geld.” Het advies van Claudia aan ondernemers: “Zorg dat je binnen je bedrijf omziet naar elkaar. Worden stressklachten of burn-outsignalen herkent? En hoe geef je dat dan een goed vervolg? Maak het, ook als directie, bespreekbaar. Je kunt echt het verschil maken door eens een extra vraag te stellen.”

LTB Wensink neemt pensioencontracten Koetsier Financieel Advies over

Lourens Koetsier stopt met zijn bedrijf Koetsier Financieel Advies. In goed overleg neemt Peter Wensink, eigenaar en pensioenadviseur van LTB Wensink Pensioenconsultants, zijn pensioenportefeuille over. Vandaag gaat Peter langs bij Lourens, ze bespreken de laatste zaken en leggen u uit waarom en hoe de verandering er voor de (vaste) klanten uit gaat zien.

Kennismaken met Peter? Dat kan: 0546 – 769116 of mail naar info@ltbwensinkpensioen.nl www.ltbwensinkpensioen.nl

Song: Lichu – Relaxing Music provided by Vlog No Copyright Music.
Video Link: https://youtu.be/TcRi8RwpIuM

LTB Roos en Ingeborg met hun nieuwe Ford Fiesta

Vanaf nu spot u onze collega’s Roos en Ingeborg met deze Levers ter Braak Ford Fiesta’s op de weg! Bekijk hieronder de video.

Song: TVARI – Way Music provided by Vlog No Copyright Music.
Video Link:
https://youtu.be/3h5b5QpPxzs