Het meeverzekeren van zonnepanalen, noodzaak of overbodig?

Veel mensen hebben tegenwoordig zonnepanelen op of bij hun woning geïnstalleerd, of overwegen dit te laten doen. Het levert al gauw een aardige besparing op de energie rekening op en vaak wordt er vanuit gegaan dat een investering in zonnepanelen binnen 10 jaar wordt terugverdiend.

Eigenaar/geen eigenaar
Regelmatig wordt de vraag gesteld of er voor zonnepanelen een aparte verzekering dient te worden afgesloten.

Bent  u eigenaar van de woning dan vallen de zonnepanelen meestal onder de bestaande opstalverzekering van uw woning. Echter hierbij dient u er wel op te letten hoe de panelen zijn bevestigd: zijn ze vast aan het dak gemonteerd of staan ze er los op (hetgeen op een plat dak weleens voorkomt)? In het laatste geval zijn de zonnepanelen geen onderdeel van het onroerend goed waardoor de kans bestaat dat ze van de opstalverzekering zijn uitgesloten. Dit kan ook het geval zijn als de zonnepanelen middels een klik-systeem op uw schuine dak zijn bevestigd in plaats van vastgeschroefd.
Huurt u een woning waarop u zonnepanelen heeft laten installeren dan  zijn deze meestal niet standaard meeverzekerd op een inboedelverzekering. Het is dan verstandig deze apart mee te laten verzekeren.
Informeert u in ieder geval  bij ons of uw verzekering dekking biedt voor zonnepanelen.

Diefstal
Een opstalverzekering beschermt huiseigenaren tegen brandschade, natuurschade en diefstal. Echter  de opstalverzekering keert namelijk alleen uit wanneer inbraakschade duidelijk vast te stellen is. Omdat zonnepanelen vrij gemakkelijk los te maken zijn van het frame bestaat de kans dat je alsnog met lege handen staat, zelfs wanneer je een goede opstalverzekering hebt. Bij duidelijke sporen van inbraak keert de verzekering uiteraard wel uit.

Aansprakelijkheid
Als eigenaar van de zonnepanelen bent u aansprakelijk voor schade die de zonnepanelen aan derden kunnen veroorzaken. Wanneer uw zonnepanelen van het dak waaien en een auto beschadigt of mensen verwond, wordt deze schade gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering.

Dekking bij natuurgeweld
Onder andere hagel – en stormschade vallen onder de dekking van uw opstalverzekering. Wel kan er een eigen risico van toepassing zijn. Voorvallen zoals een aardbeving of een vulkaanuitbarsting zijn niet gedekt

Wat is niet gedekt
Niet alles valt onder de dekking van een verzekering waaronder de zonnepanelen gedekt zijn. U kunt hierbij bijvoorbeeld  denken aan het niet halen van de beloofde capaciteit of het stukgaan door een technisch gebrek.

Alles wat u moet weten over het in- en uitlooprisico van uw AOV

Wanneer u een voor het eerst een AOV afsluit komen er veel zaken op u af. Maar ook wanneer u uw bestaande AOV wijzigt zijn er meerdere zaken waar u goed op moet letten. Een van deze dingen is het in- en uitlooprisico van uw AOV.

Bij het overstappen van de ene naar de andere arbeidsongeschiktheidsverzekeraar is het belangrijk dat er op het in- en uitlooprisico van uw huidige verzekeraar en uw nieuwe verzekeraar wordt gelet. Het in- en uitlooprisico heeft alles te maken met arbeidsongeschiktheid opgelopen in het grijze gebied waarin u de daadwerkelijke overstap van verzekeraar maakt.

Inlooprisico
Arbeidsongeschiktheid waarvan de oorzaak ligt vóór de ingangsdatum van de nieuwe verzekering, maar die wordt ontdekt tijdens de looptijd van de oude lopende verzekering, is in beginsel niet gedekt op de nieuwe verzekering.

Dit houdt in dat als u arbeidsongeschikt wordt en u hebt uw contract bij uw huidige verzekeraar al opgezegd, u alleen een uitkering ontvangt tot de contractvervaldatum van uw huidige contract (als deze verzekeraar het uitlooprisico niet heeft gedekt wanneer u zelf uw verzekering opzegt). Daarna zal de verzekeraar stoppen met uitkeren en ontvangt u geen uitkering tot het moment dat u weer aan het werk kunt.

Overstappen waarbij géén inlooprisico is meeverzekerd door de nieuwe verzekeraar.

geen-inloop

Overstappen waarbij wel het inlooprisico is meeverzekerd door de nieuwe verzekeraar.

wel-inloop

Uitlooprisico
Het risico dat een uitkering moet worden verstrekt uit hoofde van een ziekte of aandoening die reeds gedurende de looptijd van de verzekering bestond, maar op grond waarvan een eventueel recht op een uitkering ontstond ná afloop van de looptijd van de verzekering.

Als u arbeidsongeschikt raakt in de periode dat uw AOV loopt bij uw huidige verzekeraar, maar de uitkering vangt pas aan na de contractvervaldatum, ontvangt u geen uitkering.