De aflosblije hypotheek!

De gezamenlijke banken zijn, zo als u ongetwijfeld via de media gemerkt heeft, een campagne begonnen om de aflossingsvrij hypotheek onder de aandacht te brengen. Wat maakt dat deze variant ineens zoveel aandacht krijgt?

De adder zit hem in de looptijd van de lening, de waarde van uw woning en wellicht het allerbelangrijkste uw inkomen na uw pensioendatum. Een hypotheek, ook aflosvrij, heeft meestal een einddatum van 30 jaar. Na 30 jaar eist de bank het uitgeleende geld simpelweg op. Verlengen ligt dan het meest voor de hand maar dan komen er een paar praktische belemmeringen. De eerste is dat een nieuwe aflosvrije lening vaak niet meer dan 50% van de marktwaarde van uw woning mag zijn. In het verleden werd hier niet naar gekeken en kon het voorkomen dat tot 100% aflosvrij werd verstrekt. Kortom de helft van de lening mag dan aflosvrij doorlopen en de andere helft zal annuïtair of lineair moeten worden afgelost. Daarbij moet het pensioeninkomen voldoende zijn om het hypotheekbedrag te kunnen lenen. En omdat dit inkomen meestal lager is dan tijdens uw werkzame leven en de fiscale aftrekbaarheid ook nog eens beperkt wordt is het zeer wel mogelijk dat u de bestaande hypotheek niet meer kunt krijgen. Doordat geldverstrekkers op twee manieren kunnen toetsen is het mogelijk dat u toch in uw huidige woning kunt blijven wonen. Wilt u dus ook aflosblije hypotheek en ongestoord van uw woning blijven genieten, maak dan een afspraak met een van onze hypotheekadviseurs.

Foto: Pixabay