De hypotheek- en huizenmarkt

Het zal u niet ontgaan zij dat de huizenmarkt in een snel tempo veranderd. Hiervoor zijn een drietal oorzaken aan te wijzen:

1. Het woningaanbod stijgt. Een goede zaak want kopers kunnen uit meer woningen kiezen.
2. De woningprijzen dalen. Dat is ook een goede ontwikkeling want voor starters werd een woning onbereikbaar.
3. De hypotheekrente is gestegen. De rente op zowel de geldmarkt (korte rente tot 2 jaar) als de kapitaalmarktrente is gestegen.

Hierdoor kunnen kopers van woningen minder hypotheek krijgen. Minder hypotheek betekend ook minder bieden op een te koop staande woning.

Het aantal verkochte woningen is naar verwachting in 2023 hetzelfde als in 2022 namelijk zo’n 190.000 a 195.000 stuks. Nieuwbouw zal ook moeizaam blijven. De ambitie van minister Hugo de Jonge om 900.000 nieuwe woningen te bouwen zijn erg ambitieus. Dit heeft weer te maken met de volgende uitdagingen:

1. Dreigende bouwstops als gevolg van de stikstofuitspraak van de Raad van State.
2. De uitgifte van bouwvergunningen gaat moeizaam door de vele juridische procedures.
3. Investeerders zien op tegen de hoge grondkosten.
4. Een gebrek aan vakmensen.

De leennormen voor hypotheken gaan naar beneden. Dit houdt in dat geldnemers minder kunnen lenen dan in 2022. Hoe de rente zich gaat ontwikkelen is op dit moment niets van te zeggen. Indien de rente verder gaat stijgen dan heeft dit ook een negatief effect op het maximaal te lenen bedrag.

Het gemiddelde inkomen in Nederland gaat wel omhoog. Dit is dan weer positief voor het maximaal te lenen hypotheekbedrag.

Verder is Nederland massaal aan het verduurzamen van de woning begonnen. Zonnepanelen, warmtepompen, isolatie maatregelen en zonneboilers. Veel woningeigenaren nemen hiervoor een geldlening op om hiermee de aankoop te financieren. Tegenover de wat hogere maandlasten voor de hypotheek staan de lagere maandelijkse lasten voor energie. Onze hypotheekadviseurs kunnen snel inzichtelijk maken wat de kosten en de opbrengsten zijn!

De aflosblije hypotheek!

De gezamenlijke banken zijn, zo als u ongetwijfeld via de media gemerkt heeft, een campagne begonnen om de aflossingsvrij hypotheek onder de aandacht te brengen. Wat maakt dat deze variant ineens zoveel aandacht krijgt?

De adder zit hem in de looptijd van de lening, de waarde van uw woning en wellicht het allerbelangrijkste uw inkomen na uw pensioendatum. Een hypotheek, ook aflosvrij, heeft meestal een einddatum van 30 jaar. Na 30 jaar eist de bank het uitgeleende geld simpelweg op. Verlengen ligt dan het meest voor de hand maar dan komen er een paar praktische belemmeringen. De eerste is dat een nieuwe aflosvrije lening vaak niet meer dan 50% van de marktwaarde van uw woning mag zijn. In het verleden werd hier niet naar gekeken en kon het voorkomen dat tot 100% aflosvrij werd verstrekt. Kortom de helft van de lening mag dan aflosvrij doorlopen en de andere helft zal annuïtair of lineair moeten worden afgelost. Daarbij moet het pensioeninkomen voldoende zijn om het hypotheekbedrag te kunnen lenen. En omdat dit inkomen meestal lager is dan tijdens uw werkzame leven en de fiscale aftrekbaarheid ook nog eens beperkt wordt is het zeer wel mogelijk dat u de bestaande hypotheek niet meer kunt krijgen. Doordat geldverstrekkers op twee manieren kunnen toetsen is het mogelijk dat u toch in uw huidige woning kunt blijven wonen. Wilt u dus ook aflosblije hypotheek en ongestoord van uw woning blijven genieten, maak dan een afspraak met een van onze hypotheekadviseurs.

Foto: Pixabay

Uw aflossingsvrije hypotheek gevaarlijk?

Zeer waarschijnlijk heeft u de laatste tijd ook één of meer artikelen gelezen waarbij het gaat over de aflossingsvrije hypotheek. Wat is hier nu mee aan de hand?

De Aflossingsvrije hypotheek is een variant die veel werd verstrekt voor de financiële crisis. De gedachte was toen immers dat de huizenprijzen alleen maar omhoog gaan en de hypotheek die er op gevestigd is dus vanzelf lager wordt. Dat dit een utopie is werd vele mensen wel duidelijk tijdens de crisis. De huizenprijzen daalden enorm zodat huiseigenaren zogenaamd “onder water” kwamen te staan. Vanuit deze gedachte heeft de overheid bepaald dat het aflossen van een hypotheek noodzaak is. Het hoeft niet voor de volle 100% maar in ieder geval tot 50% van de marktwaarde. Had u al voor 1-1-2013 een aflossingsvrije hypotheek, dan verandert er weinig voor u. De rente is nog steeds fiscaal aftrekbaar. Bent u een starter op de woningmarkt dan is de rente alleen fiscaal aftrekbaar indien de gehele lening in 30 jaar wordt afgelost. Een gedeelte van uw hypotheek mag nog steeds aflossingsvrij zijn. Maar de rente over dit deel is niet meer fiscaal aftrekbaar.

Het gevaar zit met name bij geldverstrekkers die na 30 jaar looptijd het lening bedrag opeisen. Op dat moment moet u naar een nieuwe geldverstrekker die uw (pensioen) inkomen gaat toetsen en de marktwaarde van uw woning. De marktwaarde is meestal niet het probleem maar wel uw veel lagere inkomen na uw pensioenleeftijd. Heeft u ook twijfels of dit u kan overkomen maak dan snel een afspraak met ons. Eén uur investeren geeft u 30 jaar rust!

De hypotheekrentes bij Levers ter Braak.

10 jaar vast 1,74%
15 jaar vast 2,10%
20 jaar vast 2,29%
25 jaar vast 2,40%
30 jaar vast 2,55%

 

Bovenstaande tarieven zijn van 25 mei 2018. Op basis van NHG en aflossingsvorm annuïteit.