Een goed functioneringsgesprek is eenvoudiger dan u denkt.

Zo net voor het eind van het jaar is het, mocht u dat nog niet gedaan hebben, hoog tijd om de aan de functioneringsgesprekken te beginnen. Als u langer wacht dan laat u een kans liggen denk ik. Een kans om in gesprek met uw personeel terug te kijken maar vooral vooruit te kijken. Wat willen we bereiken en wat hebben we daarvoor van elkaar nodig? En, ook belangrijk, het vastleggen van deze doelen zodat ze geëvalueerd kunnen worden tijdens het beoordelingsgesprek aan het einde van het jaar.

Kies een eenvoudige aanpak. Geen formulieren, geen gespreksprotocol of lijstjes met verplichte nummers, geen uitgebreide verslaglegging en goede intenties. Het enige dat u daarmee bereikt is herhaling, gezapigheid en verveling. Wat u vooral niet bereikt is verbetering omdat met al die formulieren zowel u als uw personeel niet meer echt nadenkt over het goede en minder goede van het functioneren. Gewoon een dialoog (het beoordelingsgesprek is een monoloog) waar wordt stilgestaan bij het afgelopen half jaar, het heden en het uitspreken van de verwachtingen en doelen voor de rest van het jaar. Maximaal en uur, vastleggen op maximaal 1 A4-tje en klaar.

Dat levert meer op dan al die voorgekookte gesprekken waar vaak, uit angst of sterke sociale banden, echte pijnpunten niet besproken worden. U als ondernemer schiet er niets mee op en uw personeel ook niet. Een, op de keper beschouwd, inhoudsloos gesprek motiveert en inspireert niet, laat staan dat het mensen aanspoort om na te denken over hun bijdrage aan en groei in hun functie of in uw bedrijf.

Dus begin een open gesprek in een ontspannen sfeer en stel de juiste vragen. Wat boeit jou? Wat inspireert jouw? Wat heb je nodig van mij? Wat doe je goed en wat wil je bereiken? Waarin ben je gegroeid? Hoe kijk je tegen hrt bedrijf aan? Heb je een tip voor mij? Ga met belangstelling op verkenning in de leef- en denkwereld van uw medewerker.

Tijdens het gesprek kun dan meten of iemand gegroeid is in zijn of haar werk en, de hamvraag, of hij of zij wil groeien en hoe. Tijd voor u om uw verwachtingen uit te spreken en doelen te stellen. Geen project waarvoor jaarlijks een plan van aanpak gemaakt moet worden. Daar wordt iedereen alleen maar naar en moe van. Gewoon eenvoudig omschreven doelen met een begin en een einde. Mogelijk gekoppeld aan bijvoorbeeld een salarisverhoging of vast contract.

Natuurlijk heb moet je aan de slag als het functioneren onvoldoende is. Begin daar in het gesprek direct mee. U bent tevreden of u bent het niet. Bij echt onvoldoende functioneren wordt het functioneringsgesprek een slecht nieuwsgesprek. Als het niet goed is dan kun je daar niet duidelijk genoeg over zijn. Zo gaan we niet verder. Het moet beter en hoe ga jij daar oor zorgen? Op welke manie gaan we vaststellen dat het inderdaad beter gaat?

Maar gelukkig gaat het meestal goed of goed genoeg. Dan heeft gesprek als doel het coachen en groeien van de medewerker. Uw personeel groeit niet op commando. Ze groeien door vertrouwen, ruimte en inspiratie. Op deze manier is het ook goed voor u, want met groeiende medewerkers groeit ook uw bedrijf. En als u het simpel houdt kost het weinig tijd en moeite.